Danes, 6. 9. 2023, je bila v Logatcu podpisana pogodba z izvajalcem gradnje za objekt Športni park Logatec.

Predvidena je izgradnja 1. in 2. faze projekta, v katero so zajeti servisni objekt, komunalna infrastruktura in parkirišče z javno razsvetljavo. Rekonstrukcija nogometnega igrišča z odvodnjavanjem je predvidena v naslednji, tretji fazi. 

Servisni objekt bo delno vkopan. Gre za pritlični objekt, tlorisnih dimenzij cca. 37m × 5,5m in višine 3,5m, v katerem bodo na voljo 4 garderobe, soba za sodnike, pisarna delegata, soba prve pomoči, 4 tuši in 4 WC-ji za igralce ter ločene sanitarije, predvidene za obiskovalce.

Uredila se  bo nova prometna ureditev z dostopom, novo parkirišče pa bo nudilo prostor 62 osebnim avtomobilom, 2 avtobusoma, 4 parkirna mesta so predvidena za osebe z gibalnimi ovirami. V sklopu gospodarske infrastrukture se bo uredila padavinska in odpadna kanalizacija, vodovod, urejena bo javna razsvetljava, pripeljana elektrika in TK inštalacije.

Gradnjo bo izvajalo podjetje Kostak d. d., skupaj s partnerjem – Komunalno podjetje Logatec d.o.o.. Vrednost investicije znaša slabih 1.177.000,00 EUR z DDV, Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS pa bo za projekt prispevala slabih 74.000,00 EUR. Zaključek gradnje 1. in 2. faze športnega parka je predviden v naslednjem letu.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Logatec