Na spletni strani Občinskega Foruma Logatec 2030 se je pojavil zapis Bogdana Lipovška, svetnika Občanske liste, ki je po mnenju vodje svetniške skupine SDS Logatec, Zorana Mojškerca, zavajujoč.

Zapis občinskega svetnika objavljamo v celoti:

Občinske volitve so za nami in Občanska lista Logatec 2030 (OLL2030) je dosegla relativno zmago z največ, to je s šestimi svetniškimi mesti v občinskem svetu, županski kandidat Občanskega foruma Logatec 2030 (OFL2030) pa je v drugem krogu prejel zgolj 0,8% manj glasov kot aktualni župan Berto Menard. Rezultat volitev jasno kaže na to, da so volivke in volivci prepoznali usmeritev Občanskega foruma v bodoči razvoj občine, ki je osredotočen v splošno korist vseh prebivalcev, v nasprotju z občinsko politiko, za katero je značilno nepremišljeno odločanje brez razvojnih vizij in z izločanjem javnosti.

Izid volitev je tako sodelujoče v Občanskem forumu, kot tudi svetniško skupino Občanske liste, še bolj utrdil v veri, da je potrebno odločitve, ki so pomembne za rast in razvoj občine, sprejemati z upoštevanjem mnenj najširše javnosti. Zgolj tako se je mogoče izogniti odločitvam, ki so v korist ozkim skupinam in posameznikom, ki imajo politično ali ekonomsko moč, za blaginjo ljudi pa jim ni mar. Utrjeni v tem prepričanju smo se udeležili prve seje občinskega sveta in doživeli izjemno zanimivo izkušnjo in razkritje.

Za razumevanje celotnega dogajanja je potrebno pojasniti, da je bila seja konstitutivna, to pomeni prva seja na kateri se oblikuje novi občinski svet. Značilnost te seje je, da je dnevni red določen v Poslovniku občinskega sveta in se o njem ne razpravlja. Ne razpravlja se torej o dnevnem redu, lahko pa se razpravlja o vsebini posamezne točke dnevnega reda. Ta možnost nam je bila odvzeta. Zadnja točka, to je 6. točka dnevnega reda, je imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI). Gre za pomembno komisijo, ki pripravi predloge za imenovanje novih članov v občinskih organih in delovnih telesih ter organih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. Ta komisija ima pet članov, strank ali list, ki so se uvrstile v občinski svet pa je šest. Število mandatov je naslednje: Občanska lista Logatec 2030 6 svetniških mest, Lista Berta Menarda 4 mesta, NaNo 3 mesta, Svoboda 3 mesta, SDS 3 mesta in NSi 2 mesti.

Pri tej točki pa smo bili priča grobi kršitvi Statuta občine in Poslovnika občinskega sveta občine Logatec. 21. člen Statuta občine Logatec, v 4. alineji jasno določa:

Občinski svet imenuje člane stalnih delovnih teles v sorazmerju z zastopanostjo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v občinskem svetu.

Tudi 60. člen Poslovnika o delu občinskega v 2. alineji navaja :

Delovna telesa iz prejšnjega odstavka imajo pet članov, ki jih svet imenuje v sorazmerju s strankarsko zastopanostjo v svetu.

Če bi bilo stanje normalno, bi bilo povsem jasno, da NSi z zgolj dvema svetnikoma pač nima svojega predstavnika v KMVI glede na izid volitev. Tukaj pa so svetnice in svetniki Liste Berta Menarda, NaNo, SDS in NSi uprizorili umazano politično igro. Gospod Rafael Cepič, kot najstarejši svetnik je vodil prvo sejo, je, ob asistenci uslužbenca občine Rudolfa Lebna, predlagal tajno glasovanje o predlaganih članih KMVI. Tajno glasovanje je seveda nepotrebna neumnost in sprenevedanje. Navezi med županom Bertom Menardom, SDS, NaNo in NSi, ki se je razkrila že na prvi seji, očitno ni mar za zakonitost delovanja, ampak za pridobitev politične moči, da lahko nadaljujejo s socialnim razkrojem občine. Večina njih je namreč sedela v občinskem svetu že v prejšnjem mandatu. Rezultat te naveze je bil, da Katja Stražiščar, kot predstavnica OLL2030, najmočnejše liste v občinskem svetu ni bila izvoljena v KMVI, NSi z najslabšim volilnim izidom pa ima svojega člana!

Povrh vsega so ta postopek imenovali celo demokratičen. Seveda, o veljavnosti določil statuta in pravilnika ni mogoče glasovati, sicer bi lahko preglasovanjem na vsaki seji poljubno prilagodili pravila. Absurdnost postopka je jasna, če jo primerjamo z zahtevo, da glasujemo o tem ali je umor kaznivo dejanje. In če izglasujemo, da to ni, potem pač lahko nekaznovano morimo! To je bila prevladujoča, moralno in politično izprijena logika, ki je vladala na konstitutivni seji.

Sklep seje o članstvu v mandatno volilni komisiji je bilo mogoče izpodbijati na upravnem sodišču, vendar svetniška skupina Občanske liste ni želela že v prvem koraku vstopiti v odnose z ostalimi svetniki in županom s tožbo. Zavržna politična ravnanja, kot smo jim bili priča na prvi seji OS lahko veliko bolj učinkovito preprečujemo z rednim obveščanjem javnosti o zlorabah oblasti. Vi, drage občanke in občani, ki predstavljate del angažirane in kritične javnosti, ste v takšnih okoliščinah najmočnejši zaveznik odprti in demokratični preobrazbi občine Logatec! Preobrazbi, ki bo preprečila, da bo »našim« dovoljeno vse, drugim pa bodo kratene osnovne pravice.

Nanj se je odzval vodja svetniške skupine SDS Logatec Zoran Mojškerc- Njegov odziv si lahko preberete v nadaljevanju:

Spoštovani,
Skoraj en mesec po ustanovni seji občinskega sveta se nekateri še kar ne morejo sprijazniti s tem, da je predvolilne kampanje konec in da tako občinski svet kot tudi župan nosita skupno odgovornost za ustvarjanje pogojev, ki bodo v naši občini omogočili razvojni preboj na področjih za katere bomo ocenili, da so vsem nam in tudi občanom prioriteta.
Nekateri se s tem dejstvom ne morejo sprijazniti in namesto, da bi sodelovali s svojimi vsebinskimi predlogi sejejo razdor na način, ki ga lahko, milo rečeno, označimo za ponižujočega, polnega žalitev ter osebnih diskriditacij.
Svetniška skupina SDS je bila v preteklih 8 letih del opozicije v občinskem svetu in se tako tudi obnašala. Prispevali smo konstruktivne predloge, opozarjali na, po našem mnenju, nekatere nepremišljene poteze ipd. Nikoli pa se nismo spustili na nivo osebnih žalitev, kot se je to dogodilo na naslednji seji občinskega sveta.
Občinski svet ima 7 delovnih teles skupaj po 5 članov, tako da do kršitve poslovnika in statuta kot to navaja gospod Bogdan Lipovšek niti še ni moglo priti, ker ostala stalna delovna telesa še niti niso bila ustanovljena.
Kar pa se KMVVI tiče, je bilo izvedeno tajno glasovanje, ker je bilo kandidatov več kot se jih voli. Gospod Cepič ni dobil vseh 12 glasov svetniških skupin kot jih navaja gospod Lipovšek temveč zgolj 11, medtem ko je njihova kandidatka dobila 9 glasov, čeprav bi, če bi zanjo glasovali le svetniki njene skupine ter Gibanja Svoboda teh glasov dobila le 7, saj sta 2 njena člana svetniške skupine manjkala že na 1. seji, kar po svoje tudi kaže odnos do pomembnosti soustvarjanja občinske politike.
Tako da govoriti o pritlehnem delovanju vseh omenjenih, brez da se upošteva dejanski izid tajnih volitev, samo nakazuje na nečimrnost delovanja novopečenih logaških politikov, v cilju po pridobivanju lastnih položajev.
Ko pa gospod Lipovšek navaja, da bi lahko sprožili upravni spor, ki ga še vedno lahko, pa je pomembno vedeti, kaj je v podobnih primerih že povedalo Upravno sodišče Republike Slovenije in sicer:
“Biti član komisije občinskega sveta namreč ni pravica, ki bi imela varstvo v sodnem postopku.”
Tako da o tem, da se je kakorkoli kršilo celo ustavo, kot je bilo povedano na sami ustanovni seji, v tem primeru ne more biti govora in je izjava neresnična.
Zoran Mojškerc
Vodja svetniške skupine SDS Logatec

Spletno uredništvo, M.V.
Vir: https://logatec2030.si/
Vir slike: logatec2030.si

Facebook - SDS Logatec