Kot so zapisali na strani GOV.SI je prišlo do onesnaženja podzemne vode na Ljubljanskem barju. Agencijo za okolje je 11. 1. 2024 Voka Snaga Ljubljana obvestila o nenadnem onesnaženju s tetrakloroetenom na vodnjakih črpališča Hrastje.

Gre za kemikalijo, katere uporaba je regulirana. Tetrakloroeten se uporabljala za kemično čiščenje, razmaščevanje in v laboratorijih.

Agencija za okolje je zaradi zaznanega onesnaženja preučila model toka podzemnih voda in naročila vzorčenje in analizo podzemne vode na 9 opazovalnih vrtinah v bližini vodnega zajetja Hrastje.

Objavljamo preliminarne rezultate analiz podzemne vode, ki smo jih prejeli danes in ki so predstavljeni na sliki.

Na karti so prikazane zadnje izmerjene koncentracije v podzemni vodi Ljubljanskega polja.

Z rdečimi/oranžnimi točkami so lokacije, kjer vsebnost tetrakloroetena presega standard kakovosti iz Uredbe o stanju podzemne vode, ki znaša 2 µg/L. Onesnaženje je omejeno na ožje območje, ki je prikazano na karti.

Varnost pitne vode ni ogrožena, saj se po zagotovilih VOKA Snaga vodnjaki, ki so obremenjeni s tetrakloroetenom ne uporabljajo za oskrbo s pitno vode (voda se ne črpa od novembra 2023).

Agencija je o onesnaženju obvestila institucije, katerih naloga je določitev povzročitelja onesnaženja.

 

Spletno uredništvo,

Vir: https://www.gov.si/novice/2024-01-26-rezultati-analiz-podzemne-vodne-iz-okolice-vodnega-zajetja-hrastje/20