Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča vse organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove v naravnem okolju, da morajo pri tem upoštevati napotke, omejitve in prepovedi, objavljeni med preventivni ukrepi za požare v naravnem okolju.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.
– Prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kurišča kresa,
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni ali opeko),
– kres mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe,
– ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati, če pa kres že gori, je treba kurjenje prekiniti,
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
– prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Logatec