Zakaj je Planinsko polje tako posebno?
Planinsko polje je izjemno, pestro in slikovito območje, ki ga varuje več varstvenih režimov hkrati: gre za zavarovano območje, območje Nature 2000, ekološko pomembno območje ter območje številnih naravnih vrednot državnega pomena. Med najbolj poznanimi varovanimi lastnostmi Planinskega polja so presihajoče jezero, reka Unica z značilnimi meandri ter živalski in rastlinski prebivalci, ki jih skušamo ohraniti za naslednje generacije. Planinsko polje je pomemben habitat številnih metuljev, netopirjev in dvoživk ter ptic kot so kosec, pisana penica in rjavi srakoper. Tu varujemo tudi različna mokrotna, negnojena travišča in obvodne sestoje, na katerih uspevajo izjemno pestre in v svetovnem merilu vse bolj ogrožene vrste rastlin kot so ilirski meček, sibirska perunika, močvirski svišč, veliki poletni zvonček in številni predstavniki orhidej. Posebej izstopa travniška morska čebulica, ki je v Sloveniji ne srečamo nikjer drugje. Z gnojenjem te ogrožene vrste izginejo, nadomestijo pa jih znanilci gnojenih travnikov: regrat, zlatice, kislice, kukavičja lučca …

Zavedajmo se, da ob vsakem obisku Planinskega polja gostujemo v dragoceni in edinstveni krajini. Bodimo odgovorni gosti, ki bodo domovanje človeških, živalskih in rastlinskih prebivalcev pustili čim bolj nedotaknjen in urejen.

Več lahko preberete TUKAJ.

vir: postojna.si