Po-stoj na živi ulici z mladimi je tudi letos postregel s številnimi dogodki. Osrednjo prireditev letošnjega dogajanja, ki je potekala minuli petek, so organizatorji, Boreo in Mladinski center Postojna, naslovili PO-lepšaj mi dan.

Program so soustvarili plesalci plesne šole Artifex, kitarista Pavel Fajdiga in Vital Jurca ter učenci iz Osnovne šole Miroslava Vilharja, ki so z mentorico Mariano, prostovoljko Evropske solidarnostne enote v osnovnih šolah Prestranek in Miroslav Vilhar, v obliki igre predstavili projekt Naše vrednote.

Dogodek je bil tudi priložnost za podelitev priznanj Občine Postojna naj mladim prostovoljcem za obdobje 2022 – 2023. Župan Igor Marentič, ki je poudaril pomembnost in vrednost prostovoljskega dela, je letošnja priznanja izročil Mariji Trošt, Eviti Petrovčič in Janu Lenarčiču.

MARIJA TROŠT

Za podelitev naziva Naj mlada prostovoljka Občine Postojna za obdobje 2022 – 2023 v starostni skupini do 19 let je bila s strani 3-članske komisije soglasno izbrana Marija Trošt, ki jo je predlagalo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Steg 1 Postojna. Je aktivna skavtinja že od 8. leta in je v okviru aktivnosti organizacije v obdobju 2022 – 2023 pomagala pri pripravi programa za otroke. Leta 2022 je prevzela tudi vodenje Oratorija v postojnski župniji in že več let sodeluje pri pripravi Miklavževanja za otroke in v župnijskem mladinskem pevskem zboru.

EVITA PETROVČIČ

Za podelitev naziva Naj mlada prostovoljka Občine Postojna za obdobje 2022 – 2023 v starostni skupini od 20 do 29 let je bila s strani 3-članske komisije soglasno izbrana Evita Petrovčič, ki jo je predlagal Mladinski svet Občine Postojna. Evita Petrovčič je sama prepoznala potrebo po prepoznavanju prostora, ki združuje postojnske umetnike. Tako je leta 2022 ustanovila Center komedije Postojna, ki združuje potenciale in ustvarja novo kulturno ustvarjalno platformo.

JAN LENARČIČ

Za podelitev naziva Naj mladi prostovoljec Občine Postojna za obdobje 2022 – 2023 v starostni skupini do 19 let je bil s strani 3-članske komisije soglasno izbran Jan Lenarčič, ki ga je predlagalo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Steg 1 Postojna. Jan je mladi skavt, ki se je v zadnjih letih izkazal na več področjih, najbolj pa pri delu z otroki in mladimi. Leta 2022 je prevzel vodenje Oratorija v postojnski župniji in že več let sodeluje pri pripravi Miklavževanja za otroke in v župnijskem mladinskem pevskem zboru.

Prireditev so zaznamovale tudi motivacijske misli, ki so jih zbrali učenci in dijaki postojnskih šol. V prihodnjih dneh lahko nabor njihovih misli, ki vam lahko polepšajo dan, prebirate na Titovem trgu.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Postojna, Foto: Anja Halik