V poslanski skupini SDS so danes v postopek obravnave v Državni zbor vložili predlog zakona, ki predvideva, da bi po zaostritvi pogojev Banke Slovenije za pridobitev kredita, osebam, ki jih bo ta ukrep prizadel pomoč pri najemanju stanovanjskih kreditov nudilo državno jamstvo. Predlog tudi predvideva, da bi ob izgubi dohodka najemnika kredita tri leta plačevala država in po tem obdobju bi lastništvo prevzela država ter stanovanje v najem oddajala posamezniku.

V SDS predlagajo, da bi posojilo z državnim jamstvom po predlogu zakona o stanovanjski jamstveni shemi pridobili državljani Slovenije, ki bi s tem reševali svojo stanovanjsko problematiko in po sklepu Banke Slovenije z 21. oktobrom letošnjega leta niso več kreditno sposobni. Posojilo bi bilo mogoče najeti za nakup, gradnjo, prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine. Ročnost najema bi bila do 30 let, višina glavnice pa do 150.000 evrov. Posojilo bi bilo zavarovano s hipoteko na nepremičnino. Država bi po predlogu SDS vsako leto zagotovila do 300 milijonov evrov jamstev, shemo pa bi izvajal Stanovanjski sklad RS.

V kolikor kreditojemalec ne bi več bil zmožen plačevati posojila bi le-tega 36 mesecev v obdobju pet let plačevala država. Če bi bil posameznik ponovno sposoben sam plačevati obroke posojila bi moral tudi državi vrniti plačane obroke posojila. V SDS še ocenjujejo, da bi bilo takšnih primerov 20 odstotkov. V primeru, da se posamezniku v treh letih finančni položaj ne bi spremenil in ne bi mogel plačevati posojila, bi država kupila nepremičnino in jo oddajala posameznikom. »Tako nihče zaradi neodplačevanja posojila ne bi pristal na cesti,« je ob predstavitvi predloga povedal Zvone Črnač iz SDS. Takšnih primerov bi lahko bilo po njegovi oceni okoli 10 odstotkov.

Trenutni predlog zajema samo osebe, ki bi po spremembi pogojev za pridobitev posojila padli pod prag, ki ga je določila Banka Slovenije. Vprašanje oseb, ki že imajo najeto posojilo in bi padli po novem pod prag določen s strani Banke Slovenije trenutni predlog ne zajema, a je zato možnost v dopolnjevanju predloga pri obravnavi v DZ je poudaril Črnač in dodal: »Odpiramo razpravo in vse dobre rešitve, ki bodo predlagane, je pametno vgraditi v zakon:«

Na tiskovni konferenci ob predstavitvi predloga je poslanec SDS Žan Mahnič dodal: »Zagotovo je enkrat cilj jamstvena shema za vse. Seveda bi bilo treba določiti neko mejo – ne more država enako jamčiti za garsonjero in za luksuzno vilo za milijon evrov ali več.«

Poslanska skupina SDS se je za predlog zakona odločila kot odziv na ukrepe Banke Slovenije. »Verjamemo, da je Banka Slovenije ukrepe sprejela v dobri veri, z namenom zaščite predvsem kreditojemalcev. Verjetno si nihče ne želi, da bi takrat, ko se bodo gospodarske razmere spremenile – to se je že začelo dogajati, prihaja obdobje ohlajanja – in nekateri ne bodo več sposobni odplačevati stanovanjskih posojil, družine z otroki ostali na cesti … Ukrep Banke Slovenije razumemo predvsem v tej smeri,« je poudaril Črnač.

Mahnič je ob tem dopolnil, da: »se lahko pogovarjamo o ustreznosti tega ukrepa (Banke Slovenije), lahko pa rečemo: ta ukrep je dejstvo in treba je nekaj narediti, da se ublaži oz. da tistim, ki jih je ukrep prizadel, pomagamo«.

Vir: STA