Policija je na podlagi sklepa generalnega direktorja Antona Olaja predlagala komisijo in opravila celovit pregled posredovanja policije na septembrskem shodu.

Med vzpostavljanjem javnega reda na neprijavljenem množičnem protestnem shodu 15. septembra 2021 v Ljubljani so policisti prisilna sredstva uporabili strokovno in zakonito, je ocenila tričlanska strokovna komisija.

Komisijo je po shodu imenoval generalni direktor policije, da bi celovito preverila vse okoliščine uporabe prisilnih sredstev, med drugim tudi sredstev zoper množico (vodni curek, konjenica, posebna motorna vozila ter plinska in druga sredstva za pasivizacijo na podlagi 90. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije).

Poročilo komisije z dne 28. oktobra 2021 objavljamo v celoti, anonimizirano je le v delu, kjer so navedeni osebni podatki in kjer sta opisani taktika in metodika dela policije, kar je v skladu s Pravilnikom o zaščiti podatkov policije varovan podatek:

Poročilo komisije za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev

Vir: Policija