Se še spomnite odkritja delovanja tako imenovane kriminalne “Hepi združbe”?

 

Leta 2018 je policija ugotovila delovanje organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Takrat naj bi zaradi kaznivega dejanja “nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril”, obravnavali kar 35 osumljencev.

Osumljenci naj bi namreč urejali sporne kredite kreditno nesposobnim, tudi nezaposlenim ljudem, in s tem oškodovali 6 bank za najmanj 850.000 evrov.

Kaj se je od leta 2018 ugotovilo, so nam sporočili s Policije. Spodaj si lahko preberete povzetek izjave, ki jo je danes podal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana, Mitja Bartolme:

V  uvodu  naj  najprej  povzamemo  kratka  dejstva o preiskavi korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z jemanjem kreditov, o kateri smo takrat javnost že obveščali. V letu 2018 smo tako z lastno aktivnostjo ugotovili delovanje organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

V  navedeni  preiskavi  smo  na  Specializirano državno tožilstvo podali 11 kazenskih  ovadb zoper 37 fizičnih in pravnih oseb, in sicer za 23 kaznivih dejanj  nedovoljeno dajanje  daril, 23  kaznivih  dejanj nedovoljeno sprejemanje daril in 15 kaznivih dejanj Goljufij, povezanih z neplačevanjem kreditov. Ugotovljena skupna materialna škoda v teh zadevah znaša preko 2,5 milijona  evrov,  pri  čemer izpostavljamo, da je skupna vrednost najvišjih najetih kreditov  ene osebe na banki znašala preko 100.000 evrov, najvišji vložek  za lažen posel pa je znašal kar 230.000 evrov. Policija je takrat v sklopu  predkazenskega  postopka izvedla 52 hišnih in osebnih ter preiskav vozil,  pridržanih  je  bilo  5  oseb,  opravljenih je bilo 94 razgovorov z osebami,   ki  bi  lahko  dale  koristne  podatke.  Policija  je  v  okviru
predkazenskega  postopka  izvajala  tudi  finančno preiskavo zoper storilce opisanih kaznivih  dejanj.  Pri  tem  je bilo zaseženo preko 350.000 evrov gotovine  in  podane pobude za zavarovanje  premičnega  in  nepremičnega premoženja  (vozila, nepremičnine). Večji  del  navedene  preiskave je že zaključen in v povezavi z njo že potekajo postopki na sodišču.

Sedaj  pa  lahko dodatno povemo, da smo naše aktivnosti od takrat naprej še vedno nadaljevali  in  odkrili,  da  je zgoraj omenjena kriminalna združba delovala  v  okviru širše kriminalne združbe, kjer so storilci prepričevali oškodovance  v izročitev teh z bančnimi krediti najetih finančnih sredstev, ter ostalega  njihovega premoženja. Od takrat smo nato sprejeli dodatno še 23 prijav kaznivih dejanj Goljufije, ki so povezane z izročanjem denarnih sredstev  tretji  osebi. V letu 2020 smo tako opravili še 3 hišne preiskave in preiskavo  vozila,  pridržana  je  bila  ena  oseba,  katera ki je bila privedena preiskovanemu sodniku, ki je zanjo odredil pripor. Do sedaj je 14 preiskav že zaključenih, 9 preiskav pa še vedno poteka. Skupna ugotovljena premoženjska  škoda  teh 23 prijav goljufij znaša preko pol milijona evrov. Najvišji  do  sedaj ugotovljeni vložek posameznega oškodovanca pa je znašal preko  170.000  evrov.  Trenutno  v  konkretnem  primeru  poteka intenzivno zbiranje  obvestil  in  dokazov o tovrstnih kaznivih dejanjih. Preiskavo pa
usmerja specializirano državno tožilstvo.

Združba  je  delovala  na  način,  da  so oškodovanci v prvi vrsti sredstva izročali osumljenim osebam v zameno za osebnostno in poslovno rast, nato pa so  jih  prepričevali v vlaganja v lažne posle. Vodilnih oseb te združbe ni zmotilo  niti  dejstvo, da so že potekali kazenski postopki zoper eno izmed oseb, ki se je ukvarjala z isto dejavnostjo, niti takratno obsežno medijsko poročanje o preiskavi.

Delovanje  združbe  je  organizirano  tako,  da  ljudi povabijo na različne delavnice,  kot  so numerološki  tečaji, predavanja o osebnosti, poslovni rasti, t.i.  “life  coaching”, svetovanje parom. Že med tečaji storilci potencialnim oškodovancem ponujajo programe “osebnostnega reprogramiranja” za  bolj kvalitetno življenje, za katere je potrebno plačati tudi do 5.000 eurov.

V nadaljevanju   storilci   z   uporabo  psiholoških  metod  prepričujejo oškodovance, da izročijo  finančna  sredstva s pretvezo, da se bodo na ta način  znebili  blokad,  strahu in dosegli višji osebnostni nivo, da jih bo oblila nova energija, in podobno.. Seveda pa po vloženih sredstvih sledijo vedno nova  prepričevanja, da vložijo še več in tako sklenejo začaran krog vedno novih vlaganj.

Velik izziv pri preiskovanju in še večji učinkovitosti predstavlja dejstvo, da se osebe, ki so izročile denar, torej oškodovanci, v niso prepoznali kot oškodovanci in prijav  zoper združbo niso podali. Do tega spoznanja so prišli čez nekaj let. Nekateri pa se še danes kot oškodovanci  ne prepoznajo,  zato so določeni člani te združbe še vedno aktivni. Zato ravno z  današnjo predstavitvijo delovanja te kriminalne združbe in tako ozaveščanjem javnosti,  želimo  delovati  preventivno  v  smeri  zaščite potencialnih žrtev takih kaznivih dejanj. Pri tem opozarjamo na previdnost pri vlaganju denarnih sredstev in sodelovanju z osebami, ki jih ne poznamo.

Pri vsem tem pa je potrebno poudariti posledice, ki jih policija ugotavlja pri izvrševanju tovrstnih kaznivih dejanj. Gre predvsem za izgubljena finančna sredstva, katerih posledice so hude finančne in duševne stiske, hujše zdravstvene težave, izgube nepremičnin, finančni dolgovi, katerih posledice občutijo tudi drugi člani družin. Značilnost storilcev je namreč ta, da iščejo ranljive skupine oseb, ki so prešli ali pa so ravno v tistem času v težkem življenjskem obdobju zaradi različnih osebnih okoliščin in brezkompromisno izkoriščajo njihovo šibkost za dosego svojih ciljev.

Običajno goljufi ustvarjajo na oškodovance časovni pritisk, z obljubami o enkratnih priložnostih, ki kasneje več ne bodo mogoče, s tem pa ne dajo časa za premislek in preveritev dejstev. Nadalje goljufi žrtve želijo prepričati, da bodo z dodatnimi investicijami še uspešnejši, pri čemer običajno  želijo, da oškodovanci v goljufivo shemo pripeljejo še koga svojcev ali prijateljev, ki jim zaupa. Na tak način storilci poskušajo shemo predstaviti kot zaupanja vredno. Našteto predstavlja nekatere indice, da lahko gre za goljufijo, zato si je potrebno pred vsakim vlaganjem sredstev vzeti čas, dobro premisliti, preveriti, kdo je prejemnik, kaki so pogoji, se o tem pozanimati pri strokovnjakih. Predlagamo, da svoja sredstva vlagate v finančne produkte licenciranih, prepoznanih, uveljavljenih in zanesljivih ponudnikov bančnih oz. finančnih storitev. V kolikor pa ste sredstva že vložili v shemo, za katero menite, da gre za goljufijo, pa vas pozivamo, da kazniva dejanja prijavite.

Za  kaznivi  dejanji  nedovoljenega  sprejemanja  oz. nedovoljenega dajanja daril  je predpisana  zaporna  kazen  od  šestih mesecev do šestih let, za kaznivo dejanje goljufije pa v tem primeru od enega do osmih let.

 

Spletno uredništvo, M.V.