Konec novembra so policisti Policijske postaje Ljubljana Center odvzeli prostost 35 letnemu državljanu Srbije, ki je osumljen storitve skupno 37 kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov, ponarejanja listin, overitev lažne vsebine in goljufij. Dejanja je izvrševal na način, da je zlorabil identiteto najmanj dveh oškodovancev in v njihovem imenu, v njihovo škodo izvrševal kazniva dejanja.

Policija je ugotovila, da je v enem primeru zlorabil podatke oškodovanca, ter si tako na upravni enoti pridobil osebne dokumente na njegovo ime. Na podlagi teh dokumentov je nadalje overjal lažne vsebine pri notarju večinoma za najem kreditov in si tako pridobil protipravno premoženjsko korist. Prav tako je pri različnih oškodovancih najemal ali kupoval vozila, različne artikle, najemal stanovanja in sklenil več pogodb za telekomunikacijske in druge storitve. Pri tem pa v nadaljevanju ni plačal kupnine ali najemnine oziroma ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti. V drugem primeru pa je na podlagi najdenih dokumentov oškodovanca na podoben način izvrševal opisana kazniva dejanja.

Prav tako je v nekaj primerih stopil v kontakt z mlajšimi oškodovankami v gostinskih lokalih, po določenem času je zlorabil njihovo zaupanje, ter izvajal opisanim podobna kazniva dejanja. Večinoma so oškodovanke zanj najemale kredite ali sklepale različne pogodbe za storitve, po tem pa ni izpolnjeval obljub o vračilu denarja.

Osumljenec je bil 28. 11. 2019 s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu
sodniku, odrejen mu je bil pripor.

Osumljenec je od leta 2015 na območju Republike Slovenije izvrševal kazniva dejanja, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da je oškodovancev še več.
V kolikor obstajajo oškodovanci, ki dejanja še niso prijavili policiji, jih policija naproša, da se zglasijo na Policijski postaji Ljubljana Center, Trdinova ulica 10, Ljubljana, ali pa pokličejo št. 113 ali (01) 475 06 00.

Uredništvo