Občina Ilirska Bistrica uporabnike cest in poti obvešča, da se bo zaradi rekonstrukcije ceste, od dne 14.01.2020 do dne 30.08.2020 izvedla popolna zapora dela lokalne ceste LC 135091 Bač-Zagorje na območju Občine Pivka. Obvoz bo potekal po regionalni cesti R2-404, odsek 1380 in lokalnih cestah. Promet po gozdni cesti št. 050524 bo možen iz smeri Juršč. Mimo zapore bo možen lokalni promet ter intervencija do hišnih številk 18, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135 in 136 v naselju Zagorje ter dostop do čistilne naprave, kmetijskih objektov in zemljišč. Uporabnike cest in poti prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo.

Uredništvo