Zapora ceste Hotedršica

Pričakujte popolno zaporo (do 60 minut) občinske ceste JP 726071 (Hotedršica 69).

Zapora se bo izvedla zaradi vkopa elektro voda med 12. 4. 2023 in 26. 4. 2023. V tem terminu bodo dela potekala en delovni dan.

 

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Logatec