Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne skupne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Zahtevajo obravnavo točke: 

Ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem.

Menijo, da je obravnava te točke nujna, ker številni občani MOL nasprotujejo izgradnji kanala C0, saj ta ogroža pitno vodo, poleg tega, po navedbah lastnikov zemljišč, MOL nima ustreznih dovoljenj za gradnjo na njihovih zemljiščih.

Kot so zapisali, skoraj ne mine teden, da ne bi v medijih zasledili novice, da želi župan Mestne občine Ljubljana tudi z uporabo nasilja urediti gradnjo kanalizacijskega sistema na območju ljubljanskega vodonosnika. Pri tem pa gre za nevarno početje, saj mnogi opozarjajo, da gradnja poteka skozi vodovarstveno območje. Poleg tega se nad lastniki zemljišč, ki se s to gradnjo župana ne strinjajo, dogaja nasilje. 

V zvezi z nasilnim ravnanjem policije nad državljankami in državljani velja spomniti na izjavo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič, ki je junija lani na izredni seji DZ dejala:

»Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendreki ali kakorkoli drugače.«

Ob tem pa poudarila še, da je pravica do protesta ustavna pravica in da nihče ne bo razganjal protestnikov.

V poslanski skupini SDS predlagajo, da odbora zaradi vsega navedenega med drugim Vlado RS in Policijo pozoveta, da v postopkih, ki so povezani z gradnjo kanala C0 preveri pravilnost postopanja Policije glede uporabe prisilnih sredstev, Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo pa, da v roku enega meseca pripravita podrobno poročilo o delovanju varnostnih služb, ki so sodelovale pri aktivnostih, povezanih z gradnjo kanala C0, predvsem nasilno ravnanje posameznikov do lastnikov zemljišč. Poleg tega predlagajo še, da odbora pozoveta Vlado RS, Ministrstvo za naravne vire in Policijo, da v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku.

Ob upoštevanju potencialnih vplivov na življenjsko okolje preko 300 tisoč ljudi, ustavno varovani pravici do čiste pitne vode in neodtujljivi pravici do zasebne lastnine, je o projektu glede na njegovo vplivno območje in aktualnem dogajanju treba opraviti razpravo tudi v Državnem zboru RS.

Spletno uredništvo, M.V.