Prizidek Osnovne šole Antona Globočnika je z vsakim dnem bližje končni podobi. Trenutno dela potekajo v skladu s terminskim planom, objekt je zaprt – vgrajena so okna in vrata in izvedena je strešna kritina, kar izvajalcem omogoča nemoteno izvajajanje del v notranjosti objekta.

Trenutno se izvajajo ometi, hidroizolacije in razvodi elektro in strojnih instalacij. V podpisu je pogodba za dobavo in montažo opreme kuhinje, v pripravi pa je razpis za opremo prostorov prizidka šole. Gradnja prizidka z novimi prostori kuhinje z jedilnico se je pričela v mesecu marcu 2019, vsa dela bodo zaključena v avgustu 2020, tako da se bo lahko nove prostore začelo uporabljati z začetkom šolskega leta 2020/21.

Spomnimo … Zaradi izkazanega pomanjkanja prostorov za potrebe delovanja obeh osnovnih šol v Postojni in projekcije vpisa na osnovni šoli v naslednjih petih letih je nujno zgraditi prizidek eni od osnovnih šol ali pa zgraditi novo tretjo osnovno šolo v Postojni.

Strokovne službe občine so se po temeljitem premisleku odločile za gradnjo prizidka pri Osnovni šoli Antona Globočnika, ker je tam ustrezen prostor, ki omogoča gradnjo prizidka.

foto: postojna.si

Dozidava zajema izgradnjo novega dela (trakta) osnovne šole z novimi učilnicami, novo kuhinjo in jedilnico, spremljevalnimi prostori ter novo vertikalno komunikacijo med obstoječim in novim delom. Kuhinja bo z vsemi spremljevalnimi prostori urejena v novem traktu (južna dozidava) in bo kapacitete 1200 kosil (za obe osnovni šoli v Postojni). Novih uporabnih površin kuhinje bo slabih 350 kvadratnih metrov, jedilnica pa bo obsegala 300 kvadratnih metrov.

V novem prizidku bodo dobili nove prostore tudi trije oddelki Podružnične šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki se sedaj srečujejo s prostorsko stisko v stavbi Osnovne šole Miroslava Vilharja v Postojni.

Kako pa je s prizidkom v Logatcu?

Po zadnjih informacija naj bi se vodstvo šole in občine uskladilo o načrtu gradnje prav tako pa je bilo v 1. branju proračuna občine na postavkah za prizidek k Osnovni šoli 8 talcev predvideno 1.500.000,00 EUR sredstev. Vloga za gradbeno dovoljenje bi tako morala biti na upravno enoto podana v kratkem in če ne bo nekih nepredvidenih zapletov naj bi se gradnja začela že spomladi.

Je pa med obema občinama velika razlika v časovni dinamiki. V Postojni so se začeli o prizidku pogovarjati decembra 2017, ko je občinski svet potrdil investicijo, medtem ko so v Logatcu prvo investicijo občinski svetniki potrdili že spomladi 2016, pa je občinsko vodstvo od investicije potem odstopilo in pristopilo k novim načrtom, ki bodo sicer prinesli nekaj več prostorov in prepotrebno obnovo kuhinje in razširitev jedilnice. Ne smemo pa se pozabiti, da so lansko leto spomladi opozicijske stranke v občinskem svetu NaNo, SDS in SD ob pomoči vodstva šole in staršev bile primorane sklicati izredno sejo občinskega sveta po kateri se je le začelo nekaj premikati.

Razlika med obema občinama je tako očitna.

Uredništvo