Na pobudo župana občine Cerknica Marka Ruparja so se v prostorih občinske uprave danes, 12. marca 2020, sestali predstavniki občinskih služb, Zdravstvenega doma Cerknica, območnega združenja Rdečega križa, centra za socialno delo in civilne zaščite.

Organizacije na lokalni ravni skrbno spremljajo dogajanje in so v stiku s pristojnimi državnimi institucijami, ki bodo dajale tudi nadaljnja navodila.

V trenutni situaciji pa so bili danes na občinski ravni sprejeti pomembni preventivni ukrepi za varnost občank in občanov. Odpovedane so vse popoldanske aktivnosti v športnih objektih, uradne ure občinske uprave in nekatere dejavnosti JP Komunale Cerknica. V Zdravstvenem domu Cerknica do nadaljnjega tudi ni sistematskih pregledov otrok in šolarjev, odraslih oseb v referenčnih ambulantah ter nenujnih ginekoloških pregledov. Ob vstopu v zdravstveni dom izvajajo triažo. Kurativa tako v splošnih kot zobozdravstvenih ambulantah ter nujne zdravstvene storitve potekajo normalno. Fizioterapij zaenkrat še niso omejili.

Tudi naprej se bo, ob izdatnih previdnostnih ukrepih, izvajala pomoč na domu.

Veliko uporabnikov pomoči na domu je odvisnih od kosil iz kuhinje cerkniškega vrtca, ki po odločitvi Vlade RS s ponedeljkom do nadaljnjega zapira vrata. Po razpravi je bilo v trenutni situaciji sprejeto stališče, da bo kuhinja vrtca vseeno pripravlja kosila za uporabnike pomoči na domu, ki jo prevzemajo in razvažajo izvajalke Centra za socialno delo Cerknica.

Občina Cerknica in Civilna zaščita Cerknica bosta glede na izkazane potrebe zaprosili krovni štab civilne zaščite za dostavo zaščitnih mask, oblek, rokavic, razkužil …

Glede na to, da je virus zelo nepredvidljiv in je zmotno misliti, da mladi ne umirajo, udeleženci kriznega sestanka še enkrat poudarjajo, da je treba ravnati odgovorno, poskrbeti zase in za druge ter paziti na osebno higieno.

Ker nekateri posamezniki želijo izkoristiti krizne razmere za okoriščanje, pa velja opozorilo občankam in občanom. Na terenu naj bi se namreč že pojavili lažni prostovoljci, ki ponujajo plačilo položnic, nakupe v trgovini in lekarni.

Foto in besedilo: cerknica.si

Uredništvo