Podnebne spremembe so problem in izziv celotne družbe, ki se mora z njima soočiti. Eden teh problemov je tudi izginjanje tradicionalnih vzorcev podeželske krajine.

Visokodebelni travniški nasadi so pomemben člen kulturne in naravne krajine pri blaženju podnebnih sprememb. Travniški sadovnjaki zadržujejo tla pred vodno in vetrno erozijo, dajejo nam pridelek, živini pa senco. So prostor z veliko vrstno pestrostjo, ki nudi življenjsko okolje pticam in žuželkam.

Da bomo ohranili pomembno življenjsko okolje za številne živalske vrste in kulturni element pokrajine, bomo morali znanje nadgraditi v luči podnebnih sprememb.

Občina ilirska Bistrica  vas zato vabi na izobraževanje z naslovom Travniški nasadi in izzivi podnebnih sprememb, ki bo potekalo v sredo, 13. decembra 2023, ob 9.00 v Krpanovem domu, Prečna ulica 1, Pivka.

Dnevni red

9.00 Registracija in pozdrav organizatorja

9.15 mag. Urška Klančar, KGZ OE Gorica – Priprava tal za sajenje visokodebelnega travniškega nasada, oskrba v 1. letu in nadaljnja oskrba nasada

10.00 Odmor

10.15 Sara Spačal Dovžak, KGZ OE Gorica – Sadne sorte prilagojene podnebnim spremembam in opraševalski odnosi v nasadu

11.00 Razprava in zaključek

Predavanje bo potekalo v okviru projekta ReNature, obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.
Vabijo vas na izobraževanje Travniški nasadi in izzivi podnebnih sprememb, ki bo potekalo v okviru projekta ReNature.

Zaradi lažje organizacije vas prosijo, da udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 11. 12. 2023 na elektronski naslov [email protected] ali tel. št. 040 868 233.

Spletno uredništvo
vir: Občina Ilirska Bistrica