Po tem, ko so občinski svetniki v Logatcu na seji z veliko večino umaknili točko dnevnega reda, ki je obravnavala predlog novega prostorska načrta občine, z obrazložitvijo, da je 10 delovnih dni enostavno premalo za proučitev tako obsežnega gradiva, očitno občinska uprava z županom nadaljuje postopek, čeprav so v teku počitnice, ko se ljudje s tovrstnimi zadevami ne ukvarjajo. Tako je za 3. julij 2019 razpisana javna razgrnitev, kar pa je zmotilo občanko, ki je županu, svetnikom in tudi nekaterim državnim institucijam napisala ogorčeno pismo, ki ga objavljamo.

Spoštovani župan Berto Menard in svetniki,

Dajem pobudo in nestrinjanje vezano na predlog novega OPN, ki bo zdaj v javni obravnavi:

  1. Datum javen razgrnitve je nepravi, ker je čas dopustov. Če bi imela občina Logatec interes, da javnost res sodeluje pri teh spremembah, bi izbrali drug termin in pričakujem, da se ta termin prestavi na pozno jesen.
  2. Prav tako prosim za odgovor, kako je lahko občina ravno zdaj podala predlog za nov OPN, ko pa mora vedeti, da ravno v tem času poteka na Ministrstvu za okolje in prostor dajanje pobud, mnenje in pripomb za spremembo lansko  leto sprejetega Zakona o graditvi objektov in Zakona o urejanju prostora, kar pomeni, da bo zdaj občina sprejela nov OPN, potem pa ga morala spet spreminjati, ker bo prišlo do sprememb obeh zakonov. Tako občina nenamensko troši proračunska sredstva in naš denar in bom zadevo prijavila državnim organom.

Občina je zapisala, da je sprejetje novega OPN povezano z novim, lansko leto sprejetim Gradbenim zakonom in Zakonom o urejanju prostora in da se mora logaški OPN prilagoditi novi zakonodaji, pri tem pa zavestno zamolčala, da je ravno v tem času Ministrstvo za okolje in prostor dalo v javno razpravo predloge, pripombe in mnenja, ki jih lahko podamo državljani in stroka in bo potem morala občina Logatec ponovno skozi isto proceduro, torej popravljati svoj nov OPN.

Namesto, da bi občina svoje delo in poslanstvo opravljala transparentno, zavaja tako javnost kot občinske svetnike in hoče zdaj s tem novim OPN uzakoniti kar nekaj stvari, ki niso v skladu z državnim zakonom po načelu, da se nihče ne bo oglasil.

Pri tem še opozarjam, da občani in podjetniki nismo dolžni na vse to stalno opozarjati, saj bi morala občina delovati pošteno, ne pa sprejemati zakone in ostalo v nasprotju z državnimi in drugimi zakoni in to v prid nekaterim izbrancem.

Bomo začeli takim občinam občani izstavljati račune za svoj čas in denar, ki ga porabimo za študiranje občinskih in državnih zakonov.

Prav tako sem že ničkolikokrat pisala na občino Logatec, da morajo biti vsi dokumenti oštevilčeni, pa spet opažam, da niso, tako pri svetniških vprašanjih kot tudi oštevilčenje strani pri novem OPN. To so potem popravili in so strani zdaj oštevilčene, vendar se je zdaj besedilo pomaknilo v levo in je skoraj polovica lista na desni, praznega.

Kot zadnje, pa ponovno zahtevam, da mi občina Logatec odgovori na moj zahtevek za informacijo javnega značaja in pošlje dokument npr. kupoprodajno pogodbo oz. drug dokument, kako je lahko del parka pri Škrljevem vodnjaku postal parkirišče zasebnika in kako je park pri spomeniku NOB postalo parkirišče od Tuša. Če imam prave informacije, sta bila oba parka zaščitena.

Na te odgovore s strani občine Logatec čakam že več kot 1 leto, zato vljudno prosim ustrezne inštitucije, da pozovejo občino, da mi dostavi te dokumente.

Lep pozdrav,

Uredništvo