Ljubljanski policisti in kriminalisti so uspešno preiskali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, katera je osumljenec pričel izvrševati prek spletnega omrežja, na koncu pa žrtev na srečanju tudi spolno zlorabil.

 

Danes, 20.12.2022 ob 12. uri, je potekala novinarska konferenca, na kateri sta dosedanje ugotovitve kriminalistične preiskave predstavila Primož Podbelšek, kriminalistični inšpektor specialist v Skupini za mladoletniško kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Konec  meseca  novembra so na podlagi prijave pričeli  s  preiskavo  več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na škodo  mladoletne  deklice.  

Ugotovljeno  je  bilo,  da  je  osumljeni prek družbenega  omrežja  navezal stik  z mladoletno  žrtvijo,  kjer  jo  je z grožnjami   prisilil,   da   mu  je posredovala svoje intimne  slike.  V nadaljevanju se je osumljeni z žrtvijo srečal na dogovorjenem javnem kraju, kjer jo je z uporabo sile prisilil v spolna dejanja.

Kriminalisti  so  v času kriminalistične preiskave zasegli več elektronskih naprav,  na katerih je  bila  najdena njuna komunikacija. Na elektronskih napravah  osumljenca je bilo poleg intimnih fotografij oškodovanke najdenih še več tovrstnih datotek drugih deklet, ki so po izgledu mladoletna.

Osumljeni  je  bil  v  začetku  meseca  decembra za štiri kazniva dejanja s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor.

Osumljenemu se očita storitev dveh kaznivih dejanj spolnega napada  na osebo,  mlajšo od  petnajst  let  po prvem in drugem odstavku  173.  člena KZ-1, za katera je zagrožena zaporna kazen od 3 do 8 let   zapora  oz. od  5 do  15  let zapora, ter  dveh  kaznivih dejanj prikazovanja,  izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po I. in II. odstavku 176. člena KZ-1, za katera je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 8 let.

Preiskava  se  nadaljuje,  saj  kriminalisti  zbirajo obvestila in dokaze v povezavi  z zavarovanimi  elektronskimi  podatki  s  ciljem identifikacije mladoletnih deklet, katerih intimne fotografije so bile najdene na njegovih elektronskih  napravah.  Do sedaj  je  bilo ugotovljeno,  da je osumljeni deloval  preko družbenega omrežja, s preiskavo pa bodo ugotovili, ali se je fizično srečeval še z drugimi mladoletnimi dekleti.

Spletno uredništvo, M.V.