foto: www.pivka.si

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, župan Občine Pivka Robert Smrdelj in  predsednica Vaške skupnosti Suhorje Brigita Volk so danes uradno predali namenu prenovljeni most čez reko Reko na Suhorje.Most je bil zgrajen v tridesetih letih prejšnjega stoletja, zdaj pa je bil deležen celovite obnove, od temeljenja, injektiranja podpornikov, izgradnje nove voziščne plošče z ograjo, dovozne poti do mostu in ureditve brežin. Pri prenovi se je ohranila osnovna kamnita konstrukcija.
Sklep o prenovi mostu smo na Občini Pivka na prošnjo krajanov Suhorja sprejeli že pred leti, ocenjene vrednosti pa so kazale, da naložba ne bo majhna in da tudi pogoji gradnje ne bodo enostavni.

Zaradi visoke vrednosti investicije in s tem obrementive občinskega proračuna, smo morali začetek gradnje kar nekaj let odlagati. Eden od razlogov, da most res obnovimo, so bile tudi poplave v februarju 2019, ki so most dodatno poškodovale.
K projektu je pristopilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor in iz naslova odprave posledic zaradi poplav in v letih 2019 in 2020 namenilo dobrih 436.000 evrov za sofinanciranje obnove mostu. Občina Pivka je prispevala delež v višini 141.000 evrov.
Krajani Suhorja in njihovi obiskovalci so imeli v času, ko prehod čez most ni bil mogoč, kar devet kilometrov daljšo pot po makadamski cesti proti skozi Ostrožnemu Brdu. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini Ilirska Bistrica za dovoljenje za izvedbo obvoza preko
vasi Ostrožno Brdo.

foto: www.pivka.si

Most je gradilo podjetje Godina d.o.o., nadzor je izvajalo podjetje Tringrad nova d.o.o.
Zahvala tudi Vaški skupnosti Suhorje za kulturni program in pogostitev.

 

Uredništvo