Ljubljanski prometni policisti so v sodelovanju s sosednjimi policijskimi upravami konec prejšnjega in v začetku tega meseca izvedli več poostrenih nadzorov prometa, kjer so predvsem v nočnem in zgodnjem jutranjem času kontrolirali tovorna vozila. Ugotovili so več hujših prekrškov na področju prevoza blaga, saj je bilo več vozil obremenjenih nad dovoljeno mejo.

Konec prejšnjega meseca so na relaciji med Novim mestom, Ljubljano in Koprom ustavili tovorno vozilo tujega prevoznika, katerega skupna masa je bila 60 ton, kar je kar 20 ton več od dovoljene. Prav tako so ustavili še dva tovornjaka tujih prevoznikov, ki sta bila obremenjena z 7 in 9 tonami nad dovoljenim.

Konec prejšnjega in v začetku tega meseca  so ugotovili tudi več kršitev, ki so jih storili domači prevozniki in sicer sta bili dve vozili obremenjeni s 15 in 14 tonami nad največjo dovoljeno skupno maso. Še dve vozili sta bili preobremenjeni za 3,4  in 5,2 tone, Koprski prometni policisti so ustavili slovenska voznika, ki sta največjo dovoljeno skupno maso prekoračila za 5,2 in 2.5 tone.

Preobremenjena vozila so na slovenskih cestah še vedno velik problem, saj so poleg nevarnosti v prometu eden od dejavnikov uničevanja cest, s tem pa se povzroča tudi velika gospodarska škoda. Takšna vozila v prometu predstavljajo veliko nevarnost tudi za druge udeležence v prometu. Vozila se lahko zaradi preobremenitve med vožnjo poškodujejo, kar lahko privede do prometne nesreče ter posledično tudi zastojev na cestah. Preobremenjenost vozila vpliva tudi na stabilnost, zaviranje in dolžino zavorne poti, kar poveča nevarnost za prometne nesreče. Nesreče v katerih so udeležena tovorna vozila praviloma pomenijo hujše posledice za udeležence nesreč, saj njihova teža in s tem večja sila močno povečuje možnost za nastanek hujših poškodb.

V policiji se zavedajo vseh teh nevarnosti, ki jih povzročajo vozniki in bodo s takšnimi poostrenimi nadzori še nadaljevali tudi v bodoče saj noben razlog za prekoračeno obremenitev ne odtehta človeških življenj.

Uredništvo

Foto: Policija