Vlada Republike Slovenije je na 53. dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter sprejela sklep o določitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena in 11. členom Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Od danes dovoljeno prehajanje meje tudi izven kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije, Avstrije in Madžarske

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prestop meje na kontrolnih točkah

Državljani Republike Slovenije, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, lahko po novem mejo prestopajo izven kontrolnih točk.

Na mejnem območju z Avstrijo so določene tri kontrolne točke na cestnih povezavah:

 1. Karavanke – Karawankentunnel,
 2. Ljubelj – Loibltunnel,
 3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),

Državljani Slovenije in Avstrije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Vzpostavita se dve kontrolni točki na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko:

 1. Dolga vas – Redics,
 2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút),

Državljani Slovenije in Madžarske lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Izven kontrolnih točk na meji z Italijo lahko državno mejo prestopajo državljani Republike Slovenije in italijanski državljani, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju oziroma imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela. Kontrolne točke ostajajo nespremenjene.

Odreditev karantene ob vstopu v Republiko Slovenijo (9. člen odloka)

Odreditev 14-dnevne karantene je obvezna za osebo, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, ali pa prihaja v Republiko Slovenijo iz teh držav.

Vstop brez karantene in spremembe pri izjemah (10. člen odloka)

Še vedno velja vstop brez omejitev in karantene za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav.

Vstop brez karantene po novem velja tudi za:

 • osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
 • osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo in
 • osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del.

V novem odloku pa ni več določenih izjem za osebe s potrjeno rezervacijo nočitve.

Poslabšanje epidemioloških razmer v posamezni državi

Če se poslabšajo epidemiološke razmere v posamezni državi ali administrativni enoti države, za katero veljajo izjeme, lahko Vlada Republike Slovenije odloči, da se za posamezno državo ali administrativno enoto države 10. člen v celoti oziroma del izjem iz tega člena ne uporablja. Odločitev se ažurno objavi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.

Veljavnost odloka

Odlok začne veljati z današnjim dnem, 8. junija 2020.

Od danes nove države na seznamu, omejitve za prihod iz Severne Makedonije

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja ter administrativnih enotah Italijanske republike in Oceno epidemiološke situacije v Republiki Severni Makedoniji, ki ju je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Dopolnjen seznam

Vlada je odločila, da se na seznam epidemiološko varnih držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije uvrsti naslednje države:

 • Republika Bolgarija,
 • Republika Ciper,
 • Češka republika,
 • Republika Estonija,
 • Republika Finska,
 • Zvezna republika Nemčija,
 • Helenska republika,
 • Republika Islandija,
 • Republika Latvija,
 • Republika Litva,
 • Kneževina Lihtenštajn,
 • Kraljevina Norveška,
 • Slovaška republika in
 • Švicarska konfederacija.

Prihod iz Severne Makedonije

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Severni Makedoniji se vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in prihajajo iz Severne Makedonije ali vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v Severni Makedoniji odredi 14-dnevna karantena, ne glede na državljanstvo ali bivališče. Izjeme veljajo le za:

 • delavce v sektorju mednarodnega prevoza (3. točka 10. člena odloka),
 • osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu (4. točka 10. člena odloka),
 • osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu (5. točka 10. člena odloka),
 • osebo z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena odloka).

Sklep začne veljati z današnjim dnem, 8. junijem 2020.

Vir:Vlada RS