Pred dnevi so v Logatcu asfaltirali del dovozne ceste do nogometnega igrišča pod Sekirico. S tem je načeloma vse v redu, saj Logatec tudi asfaltacijo te ceste še kako potrebuje, ampak se je na družabnem omrežju Facebook vnela debata ali si drugi odseki cest, za katere občani prosijo že dolga leta, ne zaslužijo bolj prednostne obravnave.

Sama korespondenca med županom in občani je vidna na sliki zgoraj, župana pa tudi opominjajo, da v kolikor se želijo peljati po občinski cesti do svojih hiš, jo morajo tudi sami popravljati.

Ob tem velja tudi spomniti, da je bila navedena cesta že 20.6. predmet svetniških vprašanja, ko je svetnika iz vrst SDS zanimalo, koliko denarja se letno porabi za vzdrževanje te ceste z neprenehnim nasipavanjem in ali se odlašanje z asfaltacijo občini dolgoročno sploh izplača, pa ta podatek do danes še ni bil objavljen.

Župan je sicer v prispodobi odgovoril, da se je cesta pod sekirico asfaltirala iz namenskih sredstev, ki jih je občina očitno dobila v okviru nekega programa.

Ob strani so objavljene slike, ki nam jih je posredoval občan, na kateri so prikazana obnovitvena dela na občinski cesti, ki jih izvajajo občani v lastni režiji.

Občani s tem verjetno niso želeli kritizirati same asfaltacije ceste pod Sekirico, temveč le opozoriti na kopico nerešenih problemov, na katere opozarjajo že vsto let, pa jih očitno nihče ne sliši. Asfaltacije ceste na katero opozarjajo, bi po podatkih, ki jih je moč dobiti na internetu stala cca. 37.500 EUR. To ceno smo v uredništvu pridobili tako, da smo vzeli cesto dolžine 500 m in širine 2.5 m, ter okvirne cene polaganja asfalta v višini 30 EUR/m2. Vsekakor to ni strošek, ki bi se v občinskem 16 milijonskem proračunu poznal, prav tako pa je treba poudariti, da občina v ta namen zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je v proračunu za leto 2020 predvideno v višini cca. 1.6 milijonov EUR.

Uredništvo