V Kulturno turističnem društvu Hotedršica so se odločili, da po sprostitvi protektorskih ukrepov pripravijo pustni sprevod.

Uredništvo