Občina Postojna je na svojih spletnih straneh objavila razpis za sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti za leto 2019.

V okviru razpisa bodo sofinancirani programi iz naslednjih področij:

1. ljubiteljska kultura,
2. turizem,
3. mladi,
4. počitniške dejavnosti za otroke in mladino,
5. humanitarnost, sociala, zdravstvo,
6. drugi programi.

Rok za prijave je 11. marec 2019, samo besedilo razpisa pa je dosegljivo na tej povezavi.

Uredništvo