Center za podpore na podlagi Javnega poziva za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov, ki je bil objavljen 3. 3. 2023 v Uradnem listu, od 6. 3. 2023 do 31. 5. 2023 omogoča oddajo vloge za pridobitev subvencije za nakup lesnih peletov.

 

Do subvencije za nakup lesnih peletov je upravičena:

  • fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete in
  • je v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 opravila nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji.

Zakonska določila za pridobitev subvencije:

  • Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov, za vsako tono v višini 100 EUR;
  • Fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo, lahko za vložitev vloge pooblasti drugo osebo;
  • Za eno kurilno napravo je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije;
  • Če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno napravo, se za skupno kurilno napravo vloži ena vloga za pridobitev subvencije.

Več o tem, kaj je potrebno predložiti za oddajo vloge ter dostop do razpisa na tej povezavi.

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Cerknica, https://www.rra-zk.si/