Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Občina Cerknica poziva vse občane, ki so utrpeli neposredno škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, da prijavijo škodo na predpisanih obrazcih.

Pri prijavi je potrebno priložiti tudi fotografijo poškodovanega objekta, kmetijskega zemljišča oz. gradbeno inženirskega objekta. Občina Cerknica bo prijave škode zbirala na za to predpisanih obrazcih do petka, 25. 8. 2023.

Objavljamo tudi povezavo do vseh obrazcev, ki so potrebni za prijavo škode: OBRAZCI
Spletno uredništvo