Izjava evropske poslanke Romana Tomc ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov:

“V Odboru za socialo in zaposlovanje v Evropskem parlamentu se zavedamo pomena sprejemanja odločitev, ki neposredno vplivajo na življenje ljudi z invalidnostjo. Naša naloga je ustvariti družbo, ki zagotavlja enakost, dostopnost in vključenost za vse. V luči teh izzivov smo pripravili novo zakonodajo, ki uvaja enotno invalidsko in parkirno izkaznico za celotno EU. Ta izkaznica bo omogočila lažje prepoznavanje in potrjevanje statusa oseb z invalidnostjo v vseh državah članicah, saj z njo odpravljamo birokratske ovire. Enotna invalidska izkaznica tako predstavlja korak k večji socialni vključenosti in enakopravnosti v Evropski uniji.

Vsak izmed nas ima možnost prispevati k bolj vključujoči družbi, v kateri fizične in družbene ovire ne bodo omejevale kakovosti življenja. Skupaj lahko ustvarimo svet, kjer bodo priložnosti dostopne za vse. Na mednarodni dan invalidov priznavamo in cenimo neomajno moč ter pogum ljudi z invalidnostjo. Njihovi dosežki, ki jih uresničujejo kljub oviram, so navdih za nas vse.”

 

Spletno uredništvo,

Vir: https://www.romanatomc.si/