Evropski poslanci so včeraj podeljevali razrešnice Evropskim institucijam in agencijam za leto 2019. Romana Tomc je pripravljala mnenje za agencije, ki spadajo pod pristojnost odbora za zaposlovanje in socialo, EU-OSHA, Eurofound, Cedefop in ETF. 

Evropska poslanka je povedala: “Nimam pripomb glede finančnega poslovanja, tudi po mnenju Računskega sodišča so transakcije zakonite, finančni položaj agencij pa pošteno predstavljen. Veseli me, da agencije poskušajo zmanjšati stroške tako, da se vključujejo v skupno mrežo. S tem se izogibajo tudi prekrivanju istovrstnih nalog. Skrbijo pa predvsem prenosi sredstev iz enega v drugo proračunsko obdobje, kar bi bilo potrebno odpraviti. Pričakujem tudi, da se bodo agencije odzvale na vsa opozorila in optimizirale svoje poslovanje, kar velja tudi za Evropsko komisijo.

Evropske institucije morajo svoje delo opravljati strokovno in učinkovito, sredstva pa porabljati racionalno in pregledno, saj gre za denar vseh Evropejk in Evropejcev.”

Ob glasovanju o razrešnicah so evropski poslanci pozvali k večji preglednosti in kontroli porabljenih sredstev, za katera v EU obstaja kar 300 različnih sistemov za poročanje.