V Slovenskih Konjicah poteka 12. Kongres Slovenske demokratske stranke.  Na volilnem kongresu so bili izvoljeni člani Izvršilnega in Nadzornega odbora stranke za naslednja štiri leta, ter predsednik stranke. 

To je novo izvoljeno vodstvo stranke SDS

 

Po potrditvi poročil delovnih teles stranke je sledil govor predsednika, Janeza Janše. Predsednik je v govoru spomnil na vse dosežke Slovenije, a hkrati opozoril, da se Slovenija sedaj sooča s številnimi izzivi, ki so bili pred tridesetimi leti nepredstavljivi. Eden izmed takšnih izzivov je obramba ustavnih temeljev Slovenije, predstavniške oziroma parlamentarne demokracije, enakosti pred zakonom, svobode izražanja, pravice do lastnine in svobodnega podjetništva. Povrh tega “V javni prostor celo ponovno vračajo govorico iz krutega časa državljanskega spopada v prejšnjem stoletju, vključno z množično in nekaznovano uporabo grožnje s smrtjo”, je dejal predsednik stranke in vlade. 

V nadaljevanju govora se je dotaknil številnih drugih izzivov. Ogrožene svobode izražanja, ki jo nasprotniki svobode skušajo nadomestiti z besedno zvezo svoboda medijev, ter s cenzuro na globalni ravni, digitalizacije in zelenega prehoda, sodelovalne narave Slovenske demokratske stranke, ter oblikovanja strateških svetov. Nato je izpostavil številne načrte vlade, ki bodo olajšali življenja in ustvarili ugodno poslovno okolje.

 

Janez Janša je na 12. Kongresu stranke SDS prejel večino glasov delegatov. Zanj je glasovalo 650 delegatov, 6 jih je bilo proti. Delegati so izvolili tudi nove člane Izvršilnega in Nadzornega odbora stranke.

IZVOLJENI V IZVRŠILNI ODBOR SDS:

 • Maja Kocjan
 • Borut Dolanc
 • Milan Čadež
 • Dominik Štrakl
 • Andrejka Tanaskovič
 • Danijel Vrbnjak
 • Tadej Žalik
 • Robert Kolarič
 • mag. Branko Grims
 • Alenka Forte
 • Lovro Perčič
 • Miloš Pohole
 • Mojca Škrinjar
 • France Cukjati
 • Igor Horvat
 • Božo Predalič
 • Teja Jelina
 • Jasmina Černoša

IZVOLJENI V NADZORNI ODBOR SDS

 • mag. Tomaž Deželak
 • Vančo Tegov
 • Janez Ferencek
 • Jana Gržinič
 • Maruša Babnik
 • mag. Igor Vajda
 • Andrej Poglajen

Novo vodstvo bo še naprej širilo sporočilo slovenske pomladi, demokracije, ter ustavnih vrednot, na katerih je utemeljena Slovenija.

Vir: SDS