Člani občinskega odbora SDS Logatec, so na redni volilni konferenci, ki je potekala 13. 2. 2019 volili novo vodstvo.

Kot je poudarila dosedanja predsednica odbora, je SDS Logatec med najbolj aktivnimi strankami v Logatcu, prav tako pa število prisotnih članov dokazuje, da ima stranka prihodnost, saj je bilo med udeleženci konference kar nekaj novih članov, skupaj pa se je konference udeležilo 41 članov občinskega odbora.

Konferenco sta nagovorila tudi gosta in sicer sta se konference udeležila poslanec v logaškem okraju mag. Andrej Šircelj in pa generalni sekretar SDS Janez Mežan, ki sta novemu vodstvu zaželela uspešno delo še naprej.

Konferenca je nato obravnavala in tudi sprejela poročila o delu organov za preteklo leto, sledila je razrešitev starega vodstva in pa volitev novega.

S prepričljivo večino (28:12) je bil za novega predsednika odbora izvoljen vodja strankine svetniške skupine v občinskem svetu Zoran Mojškerc, poleg predsednika pa je stranka izvolila tudi nov izvršilni odbor in nadzorno komisijo.

Novoizvoljeni predsednik Zoran Mojškerc se je v svojem pozdravnem nagovoru najprej zahvalil, za vse opravljeno delo, svoji predhodnici Ladki Furlan, ki se je po dolgih letih vodenja odbora odločila, da ne bo več kandidirala za to najodgovornejšo funkcijo v odboru.

Nadalje je še izpostavil potrebo po složnosti in sodelovanju tako znotraj odbora kot tudi z vsemi političnimi dejavniki v Logatcu.

Uredništvo