PISA je mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, ki se izvaja pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Namen raziskave PISA je zajeti podatke o kompetentnostih 15-letnikov, ki jih potrebujejo za svoje življenje, poklicno in zasebno, in ki so pomembne tako za posameznika kot za celotno družbo.

Pred dnevi je Pedagoški inštitut, ki v Sloveniji izvaja raziskavo PISA, predstavil rezultate Raziskave PISA 2022, v kateri je sodelovalo 6.721 slovenskih 15-letnikov iz 296 srednješolskih izobraževalnih programov, 52 osnovnih šol in dveh ustanov za izobraževanje odraslih. Raziskava je tokrat poglobljeno merila področje matematične pismenosti, vsi podatki pa kažejo na splošen upad tako pri matematični, kot tudi pri bralni in naravoslovni pismenosti.

Govorimo o generacijah, ki bodo v prihodnosti pomembno oblikovale našo družbo in vodile naše državo. Rezultati vsakokratne raziskave PISA so neposredno povezani s šolskim sistemom oziroma celotnim področjem vzgoje in izobraževanja. Glede na negativne trende pri vseh treh vrstah pismenosti, ki ju v zadnjih letih beležimo v Sloveniji, so v Poslanski skupini SDS prepričani, da je nujno, da tudi v Državnem zboru RS opravimo razpravo.

Odboru za izobraževanje, znanost in mladino zato SDS predlaga, da po končani razpravi sprejme naslednji sklep:

 

1.     Odbor za izobraževanje, znanost in mladino poziva Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da takoj prične s pripravo in izvedbo javne razprave po vseh slovenskih regijah s predstavitvijo akcijskega načrta za razvoj bralne pismenosti, ki je temelj razvoja tudi ostalih vrst pismenosti.

2.     Odbor za izobraževanje, znanost in mladino poziva Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da v roku treh mesecev pripravi konkreten nabor kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov s časovnico, s katerim bomo zaustavili za trend padanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti ter ga obrnili navzgor.

3.     Odbor za izobraževanje, znanost in mladino poziva Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da v skladu z napovedanimi cilji kurikularne prenove strokovni organi ministrstva prevetrijo vsebine učnih načrtov po celotni vertikali izobraževalnega procesa in o tem matičnemu delovnemu telesu poroča v roku treh mesecev.