Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom Luke Mesca izrazito povečalo znesek študentskega obroka. Po novi ureditvi je minimalna študentska urna postavka, ki znaša 5,21€, manjša od doplačila za obrok, ki je zrasel na kar 5,50€!

 

Na novo ureditev so se odzvali tudi v Slovenski demokratski mladini.

V Slovenski demokratski mladini ostro obsojamo več kot 31-% povišanje maksimalnega doplačila za subvencionirano študentsko prehrano. Po novi ureditvi se je namreč to dvignilo z nekaj več kot 4,21€ na 5,5€.

V Slovenski demokratski mladini se zavedamo dejstva, da je vsako leto ponudnikov študentske prehrane manj, vendar pa tovrstno in tako veliko povišanje cene tega problema ne bo rešilo. Pri tem poudarjamo, da je minimalna študentska urna postavka 5,21€, kar pomeni, da ena delovna ura ne zadostuje več za pokritje enega študentskega bona. Ob tem študentom, ki opravljajo delo preko študentske napotnice, po Zakonu o delovnih razmerjih ne pripada malica, saj »imajo za to študentske bone«.

Pravna podlaga za regulacijo maksimalne cene študentskega obroka je urejena v Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane in nato na podlagi slednjega sprejetega Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane. Ceno se na letni ravni določa z razpisom, ki ga pripravi izvajalec (Študentska organizacija Slovenije). Letošnji razpis z dne 18. julija 2022, ki ga je blagoslovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom »socialnega« Luka Meseca, je povsem skrito od oči javnosti tako izrazito povišal ceno obroka. Večina restavracij je na podlagi tega razpisa ob nespremenjeni ceni obroka povečalo maksimalni prispevek študenta, pri čemer so se porcije v preteklosti »zaradi povišanja cen življenjskih stroškov« zmanjšale. Tudi bistvenega povečanja ponudnikov študentske prehrane ni mogoče zaslediti.

Vir: SDM

Za spremembe so pozvali tudi Ministra Luko Mesca, Vlado Republike Slovenije in pristojne študentske organizacije.

Ministra Meseca, Vlado in pristojne študentske organizacije na tem mestu pozivamo, da v nastali situaciji v ospredje postavijo študentov in nemudoma zvišajo minimalno urno postavko študentskega dela, prispevek države pri subvencionirani prehrani ali alternativno znižajo maksimalni znesek obroka. V Slovenski demokratski mladini smo trdno prepričani, da bo, v kolikor se zadeva hitro ne uredi, veliko študentov pahnjenih na rob finančne krize, škodilo duševnemu zdravju mnogih. Sklepno v SDM menimo, da v solidarno prihodnost, ki jo vladajoči in zlasti minister Mesec tako opevajo, spadajo tudi študentje, ki so v aktualni draginji ena  najbolj ogroženih skupin.

 

Spletno uredništvo, M.V.