Enota za turizem Notranjskega regijskega parka (NRP) je v četrtek, 27. februarja 2020, ob 17. uri organizirala 2. srečanje turističnih deležnikov.

Udeleženci srečanja so se pod moderatorstvom izvajalcev Strategije razvoja trajnostnega turizma na območju občine Cerknica (Zavod Novi Turizem) najprej lotili treh praktičnih nalog. Izbrali so prepoznavne turistične točke oz. potenciale v Cerknici in ovire za njihov razvoj. Udeleženci so se preselili v leto 2030 in na plakatih predstavili svojo vizijo razvoja turizma. Na koncu so za 24 različnih produktov ocenjevali stopnjo trenutne razvitosti in njihovih razvojnih potencialov.

V drugem sklopu srečanja so predstavniki enote za turizem NRP predstavili vsebinski koncept Tematskih nedelj (april–september 2020) in Dnevov parka (23. in 24. maj 2020) ter različne možnosti sodelovanja.

Foto in besedilo: cerknica.si

Uredništvo