Na zahtevo Poslanske skupine SDS je v državnem zboru potekala nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino zaradi nerealizacije sprejetih sklepov na področju izobraževanja, znanosti in mladine s strani pristojnih ministrstev.

Člani Odbora za izobraževanje, znanost in mladino so v tem sklicu Državnega zbora RS zasedali na 8 rednih in 16 nujnih sejah, na katerih so sprejeli 11 sklepov. Med drugim o povečanju telesne dejavnosti v šolskem času; o vzpostavitvi programa Zdrav življenjski slog; o pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavni program; o spremembah, ki bi učitelje, vzgojitelje in ravnatelje opolnomočile s pedagoško avtoriteto in avtonomijo; o preprečevanju nasilja med mladoletnimi…

In kakšna je dosedanja realizacija sklepov s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije? Skorajda nična.

Poslanci SDS so pozvali resorna ministrstva, ki so vpeta v nerealizacijo sklepov, naj ponovno preučijo vse sklepe in jih nemudoma realizirajo, saj so mnenja, da takšna praksa kaže na ponižujoč odnos do državljanov.

Poslanec Tomaz Lisec je tako poudaril pomen odgovornosti vlade in ministrov do državnega zbora ter izrazil razočaranje nad nerealizacijo sklepov. Navedel je več primerov nerealiziranih sklepov in pomanjkanje ukrepov. Poudaril je, da  je v normalni pravni demokraciji potrebno spoštovati ustavo in poslovnik državnega zbora ter se držati sprejetih sklepov.

Alenka Helbl se je pridružila kritikam nerealizacije sklepov in poudarila pomen odločnega ukrepanja v primerih, kot je medvrstniško nasilje. Kritizirala je neučinkovitost in ignoriranje sklepov s strani ministrstev ter pozvala k odločnemu ukrepanju. Izpostavila je potrebo po povečanju vpisnih mest za študij medicine in dentalne medicine ter vzpostavitvi programa “Zdrav življenjski slog.”

Andrej Hoivik se je osredotočil na zmanjšanje sredstev za raziskovalne projekte, kar je po njegovem mnenju nesprejemljivo in slaba popotnica za slovenske inovacije. Kritično je ocenil tudi tempo doseganja cilja 2% BDP za razvoj, ki bi ga po trenutnem tempu morda dosegli šele do leta 2050.

Na koncu seje je Tomaz Lisec izrazil pripravljenost sodelovanja in izpostavil pomen uresničevanja zavez in sklepov, če se želi doseči napredek na področju izobraževanja, znanosti in mladine. Poslanska skupina SDS je zato odboru predlagala 2 sklepa, ki pa so jih koalicijski poslanci na glasovanju zavrnili:

1. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino ob upoštevanju 110. člena Ustave RS ter 236. in 237. členov Poslovnika državnega zbora poziva Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da ponovno preučita vse že sprejete sklepe Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, ter jih realizirata.

2. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino ob upoštevanju 110. člena Ustave RS ter 236. in 237. členov Poslovnika državnega zbora poziva Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da v prihodnje z vso resnostjo obravnavata sklepe, sprejete na Odboru za izobraževanje, znanost in mladino, ter jih tudi realizirata.

Stanje na področju izobraževanja, znanosti in mladine zaradi nerealizacije predlaganih sklepov, kot kaže, žal ostaja v statusu quo.

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS