Na stojnicah stranke SDS še vedno lahko oddate podpise za razpis treh zakonodajnih referendumov, in sicer: PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20 in zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije, PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki in PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE – za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Podpis lahko oddate tudi preko e-Uprave (Za podpis podpore preko e-Uprave kliknite le na spodnje povezave, ki vas bodo pripeljale neposredno na stran za podpis referendumske pobude. Pogoj za podpis preko e-Uprave je digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).  Prebivališče v tujini / volivci v bolnišnicah, DSO-jih in zavodih za invalidne osebe / bolni ter invalidi, Volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini brez digitalnega potrdila lahko svoj podpis oddate pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije. Volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane ali zavodih za invalidne osebe brez digitalnega potrdila lahko referendumsko pobudo podpišete pri posebej za to pooblaščeni osebi organa oz. zavoda.

Vaš podpis podpore lahko oddate tudi pred stojnico SDS pred UE Logatec, in sicer vsak delovni dan med 9. in 12. uro, med 13. in 15. uro, razen ob sredah, ko lahko podpis oddate do 17.30 ure.

Uredništvo