Vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba je pripravila nov Zakon o dohodnini. Zakon, ki krši ustavne pravice vseh državljank in državljanov.

Zakonske spremembe bi morale v veljavo stopiti s 1.1.2023, a smo bili obveščeni, da je bila vložena zahteva za ustavno presojo novele Zakona o dohodnini.

Poslanska skupina SDS je namreč danes, skupaj s poslansko skupino NSi, na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o dohodnini. Zahtevo za ustavno presojo je vložilo 26 poslancev in poslank stranke SDS in 8 poslancev in poslank stranke NSi.

Na Ustavno sodišče RS so vložili Zahtevo za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državni zbor RS sprejel na 28. izredni seji dne 9. decembra 2022.

Pri ponovnem odločanju je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ob prisotnosti 74 poslank in poslancev sprejet z 49 glasovi za in 24 glasovi proti, in sicer po tem, ko ga je Vlada RS v zakonodajni postopek v Državnem zboru RS vložila po nujnem postopku. Podpisniki predmetne zahteve za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini so vprašanje utemeljenosti obravnave in sprejema po nujnem postopku izpostavili znotraj zakonodajnega postopka, ker nesorazmerno posega v veljavno ureditev dohodnine, saj se v nasprotju z veljavno ureditvijo ukinja postopen dvig splošne davčne olajšave, ki se tudi ne bo usklajevala z inflacijo oziroma koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin, prinaša nižjo davčno olajšavo, zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter zvišuje davčno stopnjo pri oddajanju premoženja v najem in bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

S tem sledimo tudi pozivu, ki so ga vse poslanske skupine prejele v sredo, 28. decembra 2022, in pod katerega so se podpisali predstavniki Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), Skupine podjetij z notranjim lastništvom, Sindikata kmetov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, AmCham Slovenije, Združenja bank Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Združenja Manager, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.

Po mnenju podpisnikov zahteve so rešitve v Zakonu  o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini neustavne, neskladne z načelom pravne države, neskladne z načelom enakosti, so retroaktivne in deloma posegajo tudi v pravico do zasebne lastnine, zato Ustavnemu sodišče RS predlagajo, da:

  • zahtevo obravnava absolutno prednostno in zaradi nastanka težko popravljivih posledic zadrži izvajanje 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) do svoje končne odločitve;
  • ugotovi, da so določbe 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) v neskladju z 2., 14., 33., 67., 147. in 155. členom Ustave Republike Slovenije;
  • razveljavi določbe 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) ter Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije naloži uskladitev z Ustavo Republike Slovenije v roku dveh mesecev.

Celotno zahtevo si lahko ogledate tukaj.

V kolikor bo Ustavno sodišče odločilo, da se izvajanje zakona zadrži in le ta ne stopi v veljavo s 1.1.2023, potem le ta ne bo stopil v veljavo v letu 2023, saj se dohodninske spremembe sredi leta ne morajo uvajati.

Pa bo ustavno sodišče zadržalo izvajanje zakona?

 

Spletno uredništvo, M.V.