V sredo 23.2. so Planino obiskali študentje 4. letnika ljubljanske Fakultete za arhitekturo, pod vodstvom arhitektke in prof. Maruše Zorec in asistenta doc. Uroša Rustja.
Obiska so se udeležili v velikem številu, kar dokazuje interes bodočih arhitektov, ki bodo proučevali prostorsko urejanje Planinskega polja kot celoto, njegove identitete, javnega prostora in bivanja v kraju.

Pri Ravbarjevem stolpu, kjer poteka obnova v okviru projekta KRAS.RE.VITA, so jih sprejeli predstavnica Občine Postojna Tanja V. Jagunić, ki jim je zaželela dobrodošlico in poudarila kako pomembno je nenehno sodelovanje in kompromis ključnih akterjev pri sami obnovi. Priznani postojnski arhitekt Tomaž Biščak jim je predstavil koncept projektiranja Ravbarjevega stolpa, predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine dr. Alenka Di Battista in Žiga Žgur pa sta izpostavila najzanimivejše arhitekturne elemente samega stolpa in ostanke zidov gradu in kamnitih struktur, ki so se pri arheoloških izkopavanjih odkrili konec lanskega leta in povzročili ustavitev obnovitvenih del. Nova odkritja so povzročila preprojektiranje samega dostopa do stolpa in s tem podaljšanje obnove do zgodnje jeseni.

Sledil je ogled ruševin gradu Haasberg, kjer so jih sprejeli predstavniki Tatjana in Marko Milavec ter Silvo Čuk iz društva Škratovka. V Planini so si ogledali tudi cerkev sv. Marjete. Obisk naše občine so zaključili z ogledom Predjamskega gradu.

Verjamemo, da so mladi študentje začutili prostor in da bodo prišli do zanimivih zaključkov o neizkoriščenem potencialu in možnostih, ki jih za razvoj odpira premišljeno oblikovanje. Z delom bodo nadaljevali do konca študijskega leta. Izjemno nas veseli, da je Planina s Planinskim poljem prepoznana tudi kot arhitekturni potencial. Nadejamo se, da bodo rezultati predstavljeni na razstavi, kjer bi jih Občina Postojna z veseljem gostila.
Uredništvo
Foto in besedilo: www.postojna.si