V tem tednu je potekala novinarska konferenca, kjer je poslanka SDS Suzana Lep Šimenko predstavila vsebino zahteve za sklic nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

 

Zahtevo za nujno sejo so v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vložili zaradi načrtovanega ukinjanja upravnih enot.

Kot je uvodoma izpostavila Suzana Lep Šimenko, gre pri predlogu za nedopustno omejevanje upravnih storitev. Po nekaterih informacijah naj bi namreč Ministrstvo za javno upravo predstavilo predlog, po katerem bi se število upravnih enot iz današnjih 58 skrčilo na le 12, pri čemer bi bila po ena v vsaki statistični regiji. Preostalih 46 upravnih enot pa bi izgubilo samostojnost in bi postale izpostave.

Nad takšnim predlogom so v PS SDS zgroženi, saj se ves čas zavzemajo za decentralizacijo države, tak predlog pa gre v povsem nasprotno smer. Kot je dejala poslanka SDS, že samo ob pomisleku, da vlada to načrtuje, ocenjujejo, da deluje brez stika z realnostjo in brez posluha za državljane in za gospodarstvo.

V poslanski skupini SDS vseskozi zagovarjajo postopke, s katerimi bi se država približala uporabnikom, vlada pa namesto tega postopke oddaljuje in državo centraliza. Kot je povedala poslanka SDS Suzana Lep Šimenko, sama prihaja iz območja Ptuja in pozna delovanje UE Ptuj, ki je po številu prebivalcev, ki jih zajema na 4. mestu po velikosti. Zajema namreč 15 občin in približno 68 tisoč državljanov. Za številne od njih predlog MJU pomeni, da če bodo želeli npr. pridobiti gradbeno dovoljenje, bodo za to morali v 60 km oddaljen Maribor, sploh pri gradbenih dovoljenjih pa je po izkušnjah obisk upravne enote treba opraviti večkrat. Zato je Suzana Lep Šimenko prepričana, da bi bile s takšnim predlogom storitve upravnih enot ljudem manj dostopne, poleg tega pa bi se podaljšali tudi postopki. Izpostavila je še področje tujcev. Kot je dejala, je UE Ptuj na tem področju ena bolj učinkovitih, kar koristi predvsem gospodarstvenikom, ki zaposlujejo tujce. Suzana Lep Šimenko se je ob tem zahvalila županom Spodnjega Podravja, da so se enotno izrekli proti temu, da bi UE Ptuj postala izpostava. 

Kot še enega od argumentov proti predlogu MJU je poslanka SDS navedla delovanje krajevnih uradov. Ob tem je povedala, da je zagotovo na tem področju potrebna bistvena reorganizacija, a ne v smeri zmanjševanja števila krajevnih uradov, pač pa da se zagotovi nemoteno delovanje uradov, in to v vseh občinah.

Ob koncu je Suzana Lep Šimenko predstavila sklepe, za katere, kot je dejala, upa, da bo na odboru obstajala zdrava kmečka pamet in jih bodo poslanci podprli:

  • Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo naj pripravita analizo s konkretnimi izhodišči za izboljšanje zadovoljstva uporabnikov upravnih storitev, kakovosti in učinkovitosti izvajanja upravnih postopkov, zmanjšanja administrativnih ovir in poenostavitev upravnih postopkov.
  • Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo, da k pripravi analize iz prejšnje točke vključi lokalne skupnosti, vse upravne enote in predstavnike gospodarstva.
  • Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo meni, da predlog Koordinacijske skupine za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Republiki Sloveniji za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Republiki Sloveniji predstavlja nedopustno centralizacijo in krni dostopnost do upravnih storitev, zadovoljstvo uporabnika, prostorsko in časovno dostopnost.
  • Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Ministrstvo za javno upravo, da zagotovi nemoteno poslovanje krajevnih uradov in s tem omogoči čim večjo dostopnost upravnih storitev ter zadovoljstvo uporabnikov.

Spletno uredništvo,

Vir: SDS