Na 56. izredni seji Državnega zbora je potekala razprava o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahtevi za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju.

V nadaljevanju objavljamo celotno stališče Poslanske skupine SDS, ki ga je predstavil poslanec mag. Branko Grims.Najprej bi se še enkrat zahvalil vsem, ki ste podprli naš predlog sklepa za poziv predsednici in predsednici seveda za poslano obrazložitev. Mislim, da iz nje zelo jasno sledi, da je bil naš predlog več kot upravičen in da tudi dokazuje, v tistem delu, kjer opredeljuje utemeljitve zakaj je bila izrečena pomilostitev v posameznem primeru, da bi bilo dobro, da to postane stalna praksa, tako kot smo tudi mi predlagali.

Žal ste tak predlog na začetku obravnave že na seji odbora zavrnili. Kljub temu se že iz tega besedila zelo jasno vidi, kako dobro je, da se te stvari obrazloži, kajti z večino besed, ki jih je rekla predsednica, se je zagotovo mogoče strinjati. Edino, česar pa, iskreno povedano, ni mogoče razumeti, pa je tisto, da se je odločila za pomilostitve tam, kjer ne gre za najbolj zavržna kazniva dejanja.

Namreč, če promet z ljudmi, če tihotapstvo ljudi, tihotapstvo z belim blagom, kakorkoli že temu rečete, ni najbolj zavržno kriminalno dejanje, o čemer se je mimogrede v tem Državnem zboru večkratno strinjala celotna sestava ne glede na siceršnje politične razdelitve, potem res ne razumem, kaj je najbolj zavržno dejanje, zlasti zato, ker je to povezano s posledicami, ki jih prinaša tihotapstvo ljudi. Tistimi posledicami, ki jih sprenevedavo nekateri potem interpretirajo, češ, da ne pomenijo nobene dodatne nevarnosti, pa v resnici pomenijo še kako dokazljivo nevarnost. Pomenijo nevarnost za tiste, ki se odzovejo pozivom k nelegalnemu ravnanju in ilegalno vdirajo čez mejo, kar ima včasih celo tragične posledice in ogroža njih ter po drugi strani seveda ogroža vse, ki tu živimo.

Dokaz tega sta že dovolj izjava Policije, ki je sama opredelila, da povečana zgostitev prosilcev za azil na nekem območju pomeni varnostno tveganje, kar je zgodovinsko priznanje in seveda jasno priča o tem, da je to zelo velik varnostni problem, ki je vsak dan večji.

Po drugi strani je to lepo predstavil tudi gospod Ciperle, ko je govoril o posilstvih. Citiram po magnetogramu, kaj je povedal na seji odbora, kajti te priložnosti na seji Državnega zbora žal ni imel: “Glede posilstev, še enkrat moram povedati, da mi je žal, da moram o tem govoriti. 24 kaznivih dejanj je bilo v letu 2023 obravnavanih 26 osumljencev, bom povedal po državljanstvih: Nigerija, Kosovo, Srbija, Južna Koreja, Palestina, Somalija, Alžirija, potem pa Maroko dvakrat, Bosna in Hercegovina dvakrat, Nizozemska dvakrat in slovensko državljanstvo 13-krat.”

Potem so nekateri zelo na glas vzklikali: »No, to je pa dokaz, da so največji problem ravno Slovenci.« Glejte, taka trditev je prvič, do Slovencev skrajno žaljiva, drugič pa moram reči, da bi bilo zelo zanimivo najbrž videti priimke teh slovenskih državljanov, ker močno dvomim, da sta Novak in Gorenc najbolj pogosta priimka med njimi. Predvsem pa je taka primerjava neprimerna. Kajti ni ena tretjina ljudi v Sloveniji iz Maroka, ena tretjina iz Nigerije in ena tretjina Slovencev, da bi te številke lahko primerjali. Velikanska, velikanska večina je seveda slovenskih državljanov. To se pravi, taka številka zelo jasno pove kako bistveno večji varnostni problem je to, ko se sprejema ljudi brez predhodnega ustrezno izvedenega postopka, brez doslednega spoštovanja predpisov, ki urejajo stanje na meji.

Država je naš dom in tisti, ki v domu živimo, imamo vso pravico odločati o tem, kdo vanj vstopi. Saj ga ne zaklepamo zato, ker bi sovražili tiste, ki so zunaj, ampak zato, ker imamo radi tiste, ki v domu živimo. In ker je država naš skupni dom, smo z zakoni določili kdo in na kakšen način lahko vstopi in nobene bližnjice ne sme biti in te zakone je pač treba dosledno izvajati. Zaradi tega, ker se ne, je v resnici problem o katerem danes govorimo. Saj, če bi se dosledno izvajalo veljavne mednarodne pogodbe z Dublinskim sporazumom na čelu, vso zakonodajo Evropske unije in pa zakonodajo Republike Slovenije, se nič od tega, o čemer mi govorimo v teh dneh, sploh nikoli ne bi moglo zgoditi, ker teh ljudi preprosto ne bi moglo biti tukaj.

Morda bi bili drugi, ampak stopili bi na zakonit način, prišli bi na mejni prehod, se ustrezno predstavili in po izvedenem postopku lahko vstopili na ozemlje Republike Slovenije. Zdaj pa se pač dovoljuje, da ljudje hodijo čez mejo kjerkoli, prestreza se jih šele nekaj kilometrov od meje in potem se policija drži za glavo in pravi “mi bi tako radi skrbeli za varnost ljudi v Sloveniji in Evropi, to je naše poslanstvo, zdaj smo pa taksi služba oz. kar od države plačani sprovajalci.” Tisti, ki je to tako odločil, tisti, ki je to na ta način opredelil je pač omogočil, da prihaja do vsega tega, o čemer mi danes govorimo.

In seveda kot sem prej poudaril, treba je upoštevati, ko govorimo za kriminalna dejanja kolikšen procent je koga. Ravno pred parimi dnevi je Nemčija to naredila in kaj je ugotovila? Da je 40-krat, ne 4-krat, 40-krat večja verjetnost za najtežja nasilna dejanja, vključno s posilstvom, da jih storijo ljudje iz Afrike oz. Bližnjega vzhoda, ki so vstopili na ozemlje Schengna, na ozemlje Evropske unije nelegalno. In to pove vse.

Zaradi tega je ta problem tako odprt in zaradi tega je seveda vprašanje boja proti temu tako pomembno. Ker gre za varnost, ne samo varnost ljudi v Sloveniji, gre tudi za varnost celotne Evrope. Pri tem je odprto tisto vprašanje, o katerem se pogovarjamo od leta 2015 naprej, kako naj bi to skupaj reševali. To je seveda utvara, ker je na žalost to področje, na katerem ni mogoče dobiti enotne politike za celotno Evropsko unijo. Tukaj so izjemno različni interesi znotraj posameznih držav, političnih opcij, tudi države so v različnem položaju in zaradi tega je tukaj dosegati soglasje praktično nemogoče.

Lahko pride do preglasovanja, ampak to preglasovanje v Evropski uniji ima zmeraj samo eno posledico. Če pride do preglasovanja pri stvari, s katero se posamezne države nikakor ne morejo strinjati in zagotovo je zagotavljanje varnosti svojim državljankam in državljanom eno od takih področij, kjer bi morala biti vsaka država zase maksimalno dosledna, potem to samo krepi tiste sile, ki trgajo Evropo narazen in potem smo priče obratnemu procesu, kot bi moral biti. Namesto da bi bila Evropa, seveda ob spoštovanju svojega bogastva, to pa so njene nacionalne države, njeni narodi, njihova kultura, njihove tradicije in ščitenje vsega tega bogastva, vse močnejša, se v resnici trga.

Do tega je že prišlo, saj brexit je nastal na osnovi zgodbe z ilegalnimi migracijami. Če osvežimo spomin, ko se je odločalo o brexitu, o odhodu Velike Britanije iz Evropske unije, kar osebno mislim, da je velika škoda, da se je zgodilo, so bili reklamni plakati tam, ki so navijali za izhod Velike Britanije, s podobami, ki so bile posnete prav v Sloveniji, na slovenskem ozemlju, s tistimi neskončnimi sprevodi ilegalnih migrantov, ki so jih takrat, temu se je popularno reklo Cerar ekspres, vozili preko Slovenije, in potem je imelo to posledice. Posledice s katerimi se soočamo še danes.

Danes je problem dvojen, po eni strani, ker so še vedno aktivne ali pa celo bolj aktivne v nekaterih primerih različne kriminalne združbe, ki so bile tukaj zraven že od samega začetka. Kaj je lepšega za kriminalno združbo, kot da se pod krinko lažnega humanizma ali pa lažnega humanitarstva prikriva trgovina z ljudmi. Zavrženo do konca. In zaradi tega se v tem delu ne morem strinjati z gospo predsednico, spoštujem njeno mnenje, ampak naj mi bo dopuščeno, da imam tukaj popolnoma nasprotno mnenje. Kaj bolj zavrženega kot je to, preprosto ne obstaja.

Zaradi posledic, ki jih ima za nas vse in zaradi posledic, ki jih ima za celotno Evropo, kajti problem o katerem danes govorimo ni omejen samo na Slovenijo, problem je omejen, je prisoten v celotni Evropski uniji. Slovenija je toliko bolj v centru pozornosti in zaradi tega tudi mi toliko bolj izpostavljeni zaradi svoje lege, ker se nahaja na vrhu balkanske poti in tukaj sta dva procesa, ki bosta v kratkem zelo verjetno naš položaj še poslabšala, zato je ta tema še toliko bolj občutljiva, to pa je vprašanje po eni strani dogajanja na Bližnjem vzhodu, kjer zagotovo zdaj, ko se Hamas dokončno sooča s popolnim vojaškim porazom, teroristi Hamasa masovno odločajo za odhod in tam jih ni nihče pripravljen sprejeti od njihovih sosed, ker dobro vedo kdo prihaja. Prihaja sovraštvo, prihaja nasilje, in zaradi tega bodo vsi krenili proti Evropi.

In tukaj pridemo do druge točke, ki bo za Slovenijo v kratkem zelo velik problem, to pa je, da želi Italija prenesti vse postopke v zvezi z migranti v Albanijo in tam narediti center, kjer bodo odločali o tem, kateri so upravičeni do nadaljevanja in kateri ne. In kaj mislite, se bo zgodilo pri vseh tistih, ki jim bo slabo kazalo, ali pa bodo itak vedeli sami, saj to večinoma itak vedo, da niti teoretično niso upravičeni do azila, skladno z mednarodnim veljavnim pravom. Lepo bodo vzeli pot pod noge in krenili po balkanski poti in na vrhu balkanske poti je Slovenija, kar pomeni raj še za dodatne kriminalne združbe in za vse tisto, kar se ne bi smelo dogajati, kajti vse, kar se dogaja v zvezi z ilegalnimi migracijami, je v resnici nezakonito.

Ne bi se smelo pustiti meje nezaščitene, same meje neposredno. To izrecno dovoljuje zgodovinska, februarja, leta 2020 sprejeta sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, da če ilegalni migranti v skupini vderejo preko meje, popolnoma skladno z evropsko zakonodajo, z vsemi normativi mednarodnega prava, humanitarnega prava, je dopustno vse na meji takoj obrniti in poslati nazaj od koder so prišli, ker s skupinskim vdorom izgubijo tudi pravico do individualne obravnave. To bi bilo treba izvajati dosledno, ker je to tudi edino skladno z našim zakonom o meji, pa se to žal ne dogaja in tisti, ki to opustijo, so opustili dolžnostno ravnanje, tisti pa kot funkcionarji to zaukazujejo, pa zlorabljajo svojo funkcijo in oboje je kaznivo dejanje.

Poleg tega pa ta Vlada obilno plačuje nevladne organizacije, ki hodijo celo vzpodbujati in inštruirati dol na jug, v druge države, na Balkan, ilegalne migrante k vdoru preko slovenske meje in jim dajati inštrukcije, kako naj kar najbolj učinkovito zlorabijo azilno pravo in slovensko zakonodajo. O tem obstajajo številni zapisniki policije, kjer je tudi navedeno točno za katere organizacije gre. Tako da, če bi kdorkoli hotel o tem ugovarjati, ima še in še materialnih dokazov, ki pričajo o tem, o čemer govorim.

Veste pa, da napeljevanje h kaznivemu dejanju je tudi kaznivo dejanje. Zaradi tega je ta problem tako pereč. Zaradi tega je Slovenija tako izpostavljena in zaradi tega je temu treba narediti konec. Konec na ta način, da se preneha dajati potuho tistim, ki služijo s trgovino z ljudmi, da se jih ustrezno kaznuje, da se dosledno izvaja zakon in da se morajo vsi zavedati, da če že kršijo zakon v Sloveniji, če do tega pride, da bodo zaloteni, da bodo ustrezno procesirani in da se ne bo več zgodilo, da bi bil tisti, ki je bil sprovajalec, ki je s tem neposredno služil v okviru neke kriminalne združbe, da bo na koncu še oproščen. Zaradi tega je ta tema tako pomembna za varnost Slovenije in za varnost Evrope, za varnost nas vseh.

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS