18.9. sta se v občini Pivka mudila ocenjevalca kandidature Klasičnega krasa za vpis na Seznam svetovne dediščine. Kyung Sik Voo in Oliver Avramoski sta predstavnika Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN).

Ocenjevalca se na območju nominacije mudita že ves teden. Včeraj sta se v okviru ocenjevalne misije najprej srečala s predstavniki Slovenske vojske, nato pa z deležniki in glavnino tistih, ki so sodelovali pri oblikovanju dosjeja za kandidaturo. Srečanja v Krpanovem domu so se udeležili predstavniki društev, turistični ponudniki, predstavniki zavodov, župani občin, ki so del nominacije, predstavniki Unescovega urada v Sloveniji in ministrstva za okolje in prostor, strokovnjaki ter predstavniki Javnega zavoda Park Škocjanske jame, ki so proces oblikovanja dosjeja vodili in koordinirali ves čas, pet let.

Ocenjevalca sta k razpravi pozvala vse udeležence, zlasti pa ju je zanimalo, kaj si obetajo od vpisa Klasičnega krasa na seznam svetovne naravne dediščine ter kako bi potekalo upravljanje območja Klasičnega krasa, potem ko bi bi ta postal del uglednega seznama.

Ocenjevalca sta si po srečanju v Krpanovem domu ogledala Čistilno napravo Živa, panoramski razgled z Okrogleka nad Petelinjskim jezerom, sprehodila sta se do požiralnika na jezeru, obisk na Pivškem pa zaključila z ogledom Ekomuzeja.

Terensko ocenjevanje in mnenje dveh terenskih ocenjevalcev sta le ena izmed številnih faz postopka, ki bodo pripeljali do končne ocene tudi številnih drugih ocenjevalcev o tem, ali je Klasični kras s svojimi kraškimi polji, hidrologijo in zgodovino oziroma začetki raziskovanja krasa na sploh izjemne univerzalne vrednosti. Odločitev o tem bo znana predvidoma aprila prihodnje leto.

besedilo in foto: www.pivka.si