Občina Cerknica je končala investicijo v cesto med Dolenjo vasjo in industrijsko cono v Podskrajniku. Investicija je bila vredna 120.000 evrov. Sredstva je občina zagotovila iz proračuna. V okviru del se je uredilo komunalno in meteorno kanalizacijo ter preplastilo dotrajano cestišče, ki je sedaj nekoliko širše. Poleg 5 m široke ceste, so 1,5 m širok pas namenili tudi pešcem in kolesarjem. Pas je ločen s cestno označbo.

»Ker smo se bali, da bi zaradi novega cestišča in ravne ceste, vozniki množično kršili prometne predpise, smo poskrbeli tudi za hitrostne ovire,« pojasni župan Marko Rupar in pozove voznike, da upoštevajo omejitve.

Cesta je tudi po obnovi namenjena lokalnemu prometu ter pešcem in kolesarjem, ki se lahko izognejo prometno zelo obremenjeni cesti med Cerknico in Podskrajnikom.

Uredništvo