V občini Cerknica bodo, v sodelovanju z Zavodom Sopotniki  in Rdečim Križem Slovenije – območno združenje Cerknica, začeli izvajati storitev brezplačnih prevozov za starejše in sicer od 17. junija naprej. 

V ta namen bodo za vse tiste prostovoljce, ki želijo pomagati starejšim, organizirali uvodno usposabljanje, kjer bo projekt bolj podrobno predstavljen. Usposabljanje bo potekalo 13. junija med 9.00 in 12.00 v prostorih Območnega združenja Rdečega Križa Cerknica. Več v priponki vabilo usposabljanje.

Da pa ne bi ostalo samo pri besedah bodo organizirali tudi predstavitveni dogodek, ki bo v sredo 5. junija ob 18.00 v Kulturnem domu Cerknica. Več v priponki vabilo predstavitev.

Uredništvo