Občina Cerknica se je odločila da bo širila kapacitete Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica. V preteklosti je knjižnica na dvorišču trenutnega objekta močno dotrajan pomožen objekt,  uporabljala delno za garažo in skladišče in delno za delavnico.

Objekt je tako dotrajan, da iz ekonomskega in tehničnega vidika njegova obnova ni smotrna, zato se predvideva rušitev dotrajanega objekta in izgradnja novega. Na istem mestu se bo zgradil nov objekt, ki bo namenjen širitvi prostorskih kapacitet knjižnice.

Novi objekt bo obsegal pritličje in prvo nadstropje. V pritličju objekta je predviden vhod iz dvorišča v predprostor, ki vodi v delavnico za hišnika in prostore arhiva za periodiko knjižnice, v nadstropju pa bo dodatni prostor knjižnice, ki je povezan z obstoječim objektom s povezovalnim hodnikom.

Občina je že pristopila k izvedbi javnega naročila, tako je bil skladno z zakonom o javnih naročilih izbran izvajalec del, s katerim je bila podpisana pogodba v vrednosti 480.680 €. Naložba se financira iz proračuna Občine Cerknica v višini 400.000 €, preostanek v višini 100.000 € bo zagotovila Knjižnica Jožeta Udoviča.

Uredništvo