03 V Bistriški občini čistijo odpadke migrantov3
foto: www.ilirska-bistrica.si

V Ilirski Bistrici v teh dneh izvajajo že drugo fazo čiščenja smeti, ki jih za seboj pustijo migranti. Država je medtem občini že povrnila prvi del stroškov za čiščenje v višini 571,00 EUR, pričakujejo pa tudi še plačilo drugega stroška v višini 2.777,00 EUR Čiščenje izvajajo delavci komunalnega podjetja.

 

V prvi fazi, ki je potekala v septembru, so pobirali smeti na 19 lokacijah na območju Kočanije, Jelšan, Dolenj in Podgrada. V drugi fazi pa bodo očistili smetišča, ki se nahajajo na področju Šembij, Koritnic, Mašuna, Sviščakov, Podgrada, Staroda, Račic, Industrijske cone Plama, Jelšan in Harij.

Ker pa smeti kar ne zmanjka se že pripravljajo tudi na tretjo fazo, kjer bodo odstranili odpadke še na 8 najdbiščih –  od Kočanije proti Gomancem, na Sviščakih, proti Fabcem in v notranjosti občine.

Skupna površina območja, ki je že bilo očiščeno in ki se trenutno čisti obsega cca. 3.300 m2.

foto: www.ilirska-bistrica.si

Pri odkrivanju odlagališč si občina pomaga z večimi organizacijami kot so: gozdarji, lovci, planinci in ostalimi občani. Po ogledu kraja občina pošlje na teren ekipo, ki jo sestavlja 8 zaposlenih, cepljenih proti klopnemu meningitisu, hepatitisu in tetanusu. Usposobljeni delavci v popolni zaščitni opremi odstranjujejo kupe odpadkov, ki se večinoma nahajajo na težko dostopnih terenih. Delo poteka počasi, saj je potrebno zbrane odpadke v velikih vrečah velikokrat ročno prenesti do ceste na tovornjak nato se odpadki odpeljejo v Zbirni center Globovnik. Zbrane odpadke stehtajo in na podlagi njihove teže bistriška komunala izračuna vrednost posamezne odstranitve odpadkov.

Uredništvo