Občinski svet občine Logatec se bo jutri 23. septembra sestal na izredni seji, na kateri bo obravnaval problematiko peskokopa Smolevc v Gorenjem Logatcu.

Znano je, da se prebivalci že dolgo let pritožujejo nad velikim številom vozil, ki dnevno obremenjujejo Gorenjsko cesto, kjer se dve tovorni vozili ne moreta niti srečati. Situacija je problematična tudi z vidika varnosti otrok saj vsa ta tovorna vozila, vozijo ob po šolski poti po kateri otroci hodijo v šoli, pa tudi sicer promet v jutranjih urah spominja na kaos.

foto: Občina Logatec

Zanimivo pri tokratnem sklicu izredne seje je dejstvo, da so se pod zahtevo za sklic podpisali prav VSI občinski svetniki, s sklicem seje pa je pohitel tudi župan, saj se bo seja odvila v 7 dneh od podaje zahteve za sklic.

Iz same zahteve je mogoče razbrati, da le ta sovpada s skorajšnjim potekom koncesijske pogodbe, ki je bila sklenjena za 20 let in poteče 11.1.2022.

Svetniki v sprejem predlagajo naslednje sklepe:

  1. Občinski svet občine Logatec nasprotuje podaljšanju koncesije za obratovanje peskokopa Smolevc in zahteva tako od državnih organov (Ministrstvo za gospodarstvo) kot tudi od občinske uprave občine Logatec, da naredita vse, kar je v njuni moči, da do podaljšanja koncesije ne pride.
  1. Župan in občinska uprava naj v roku treh delovnih dni od sprejema sklepa le tega pošlje na Ministrstvo za gospodarstvo oziroma katerikoli drug državni organ, ki v postopku podaljšanja koncesije aktivno sodeluje.
  1. Župan in občinska uprava naj v roku 3 dni od sprejema sklepa poda prijavo na pristojne inšpekcije zaradi kršitev prostorskega načrta oziroma prekoračitve izkoriščanja čez meje, ki so določene z OPN.

Celotna zahteva za sklic je dostopna TUKAJ, sklepi pa bodo po vsej verjetnosti sprejeti.

Svetniki predlagane sklepe utemeljujejo z mnenjem, da obratovanje peskokopa ogroža zdravje in varnost ljudi, saj stoji neposredno ob naselju, cesta, po kateri se vozijo tovorna vozila, gre mimo šole in vrtca, prav tako pa tudi kljub obljubam iz preteklosti, da bo narejena obvoznica le-te še ni.

Uredništvo