Logaški občinski svet se bo na svoji 7. redni seji 26. septembra lotil sprememb prostorskega načrta za katerega sta predvidene kar dve točke, prav tako pa se bo obravnavala še sprememba podrobnega prostorskega načrta za območje jedra Logatca, saj sedaj veljavni, ki je bil sprejet približno 3 leta nazaj ne predvideva širitve zdravstvenega doma, ki naj bi se s sprejetjem sprememb verjetno lahko začela. Gradivo, samo za prostorske spremembe, šteje blizu 600 strani

Javna razgrnitev sprememb bo potekala še do 30. septembra, bodo pa naslednji teden in sicer v torek 17. septembra na občini pripravili tudi javno obravnavo sprememb, na katero vabijo prav vse občane.

Zanimiva pa je tudi 5. točka, ki govori o novem načinu zaračunavanja komunalnega prispevka in sicer naj bi se ta povečal za skoraj 100 %. Vsaj tako je videti v preglednici, ki je v gradivu.

Gradiva za sejo lahko dobite na TEJ POVEZAVI.

Uredništvo