V četrtek, 13. 12. 2018, je v sejni sobi občine potekala 1. redna konstitutivna seja občinskega sveta Občine Logatec v mandatnem obdobju 2018 – 2022. Sejo je sklical aktualni župan Berto Menard, vodil pa jo je najstarejši član občinskega sveta, gospod Rafael Cepič.

 Seja se je začela s slavnostnim prihodom novoizvoljenih svetnikov in kasneje še župana ter direktorja občinske uprave.

Na prvi seji so pravzaprav formalno potrdili tisto kar so občani in občanke odločili oziroma izvolili na letošnjih lokalnih volitvah, ki so potekale 18. 11. 2018. Poročilo Občinske volilne komisije (OVK) o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, je bilo predstavljeno s strani predsednika OVK Tomaža Smrtnika. Po poročilu so po pričakovanjih brez zapletov potrdili mandate skupno 21 občinskim svetnikom in nov štiriletni mandat županu Bertu Menardu.

Imenovano je bilo tudi že prvo delovno telo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na javnem glasovanju so bili v Komisijo izvoljeni naslednji člani občinskega sveta: Boris Hodnik, Peter Antičevič, Rafael Cepič, Klemen Trpin in Aljoša Peček. Do naslednje seje, ki bo potekala v januarju 2019, mora Komisija pripraviti predloge za imenovanje ostalih delovnih teles občinskega sveta.

Po slovesni zaprisegi je zbrane svetnike in svetnice v optimističnem duhu nagovoril tudi župan Berto Menard.

Uredništvo