V občini Logatec je za jutrišnji dan, torek 13.7. napovedan protest občanov proti načrtovani izgradnji parkirišča na osrednji logaški zelenici.

Občinska uprava je na svojih spletnih straneh objavila naslednje obvestilo:

“V prostorih Občine Logatec je, dne 24. 6. 2021, potekal podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za gradnjo parkirišča z dostopno potjo ob Poštnem vrtu, in sicer s podjetjem Euro grad d.o.o. iz Ljubljane. Načrte za ureditev novega parkirišča, ki bo zgrajeno v centru Logatca, je izdelalo podjetje Arhipelag d.o.o. iz Izole.

Parkirišče ob Poštnem vrtu bo velikosti 451 m2, dostopne oziroma dovozne površine bodo obsegale 630 m2. S končano gradnjo bo v centru Logatca zagotovljeno parkiranje za petintrideset vozil, od tega bosta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam, dve parkirni mesti pa bosta predvidoma namenjeni električnim vozilom, vključno s postavitvijo polnilne postaje. Parkirne površine bodo urejene v betonskih travnih tlakovcih, dovozne površine bodo asfaltirane.

Ker je parkiranje v okolici Zdravstvenega doma Logatec velikokrat oteženo bo v ta namen, v okviru gradnje novega parkirišča ob Poštnem vrtu, dodatno urejeno vzdolžno parkiranje na delu obstoječe ceste Poštni vrt, z desetimi parkirnimi mesti. Prometni režim v tej ulici se bo, po končani gradnji, delno spremenil iz dvosmernega v enosmerni promet.”

Očitno je obvestilo razhudilo občane saj so, kot rečeno, za torek napovedali protest s katerim bodo izrazili svoje nestrinjanje z nameravanimi posegi v prostor osrednje logaške zelenice pri poštnem vrtu.

Pri vsem skupaj je zanimivo, da po pregledu gradiv za seje občinskega sveta, ni bilo nikjer zaslediti obravnave zadevne investicije.

Uredništvo