Glede problematike na področju uporabe pirotehničnih sredstev policija že nekaj let zelo  uspešno izvaja preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard!. Na letošnjih plakatih je slogan Poišči svoj stil! Zažigaš lahko tudi brez petard!, ki krasijo predvsem stene osnovnih šol. Otroke in mladostnike k varni uporabi pirotehničnih sredstev pozivata tudi akrobata Filip in Blaž iz F & B Acrobatics.

Tekom let se je pokazalo, da se lahko s preventivnim pristopom spreminja navade občanov, predvsem mladoletnikov, glede uporabe pirotehničnih izdelkov.
Zaradi  dobrih  odzivov  bo slovenska policija tudi v prihodnje izvajala to akcijo. S pomočjo različnih akcij so na policiji ne le zmanjšali uporabo pirotehničnih izdelkov ampak tudi pripomogli k zmanjšanju telesnih poškodb zaradi uporabe teh izdelkov.

Policisti PU Koper v teh predprazničnih dneh intenzivno izvajajo vse naloge, ki so usmerjene tako v preventivno delovanje in osveščanje o nevarnostih uporabe pirotehničnih izdelkov, kot tudi vse ostale naloge za odkrivanje preprodaje in preprečevanje uporabe tovrstnih izdelkov, saj imajo do tega ničelno toleranco.

Na današnji novinarski konferenci so predstavili nekaj zasegov pirotehnike, hkrati pa so opozorili na posledice, ki nas lahko doletijo zaradi nepravilne uporabe.

V zadnjih dneh so tudi na območju PU Koper zasegli več kosov pirotehničnih sredstev, obravnavali pa smo tudi nekaj poškodovanj stvari. Prejeli smo več klicev zaradi pokanja, ko pa policistom ni uspelo ugotoviti kršitelja.
Konec prejšnjega tedna smo skupaj s tržno inšpekcijo izvajali poostrene nadzore in pri tem odkrili nepravilnosti pri prodaji pirotehnike v različnih prodajalnah

V četrtek, 12. 12. 2019, so policisti PP Sežana prišli do informacij, da je več otrok kupilo petarde v trgovini v Sežani. Z dodatnim zbiranjem obvestil so ugotovili, v kateri trgovini so petarde kupili. O tem so obvestili Tržni inšpektorat RS – Območna enota Koper – Postojna, inšpektor pa je v trgovini opravil inšpekcijski pregled.  Zasegel  je 1000 kosov »pop pop«
pirotehničnih  izdelkov  (petard),  ki  spadajo  v  F1 razred, in 880 kosov petard »mini cicole«, ki sodijo v F2 razred. Postopek zaradi prodaje pirotehničnih   izdelkov   brez  ustreznega  dovoljenja  bo  izvedel  inšpektorat, policisti pa zbirajo dodatna obvestila in bodo zoper prodajalca izvedli tudi prekrškovni postopek zaradi prodaje pirotehničnih izdelkov, ki niso ustrezno označeni. Prav tako je prodajalec storil prekršek, ker je pirotehnične izdelke prodajal v času, ko prodaja ni dovoljena (dovoljena prodaja le od 19. do 31. decembra).

Policisti so nato z zbiranjem obvestil prišli do informacije, da se v podobni trgovini v  Postojni prav tako prodaja pirotehnične izdelke brez dovoljenja. Tudi v Postojni je inšpektor Tržnega inšpektorata isti dan opravil pregled in zasegel dodatnih 400 kosov pirotehničnih izdelkov.

Zavedati pa se je potrebno tudi, da pirotehnična sredstva s pokajočimi učinki ne motijo in vznemirjajo zgolj ljudi, ampak tudi živali, ki se pred pokanjem ne morejo skriti. Na tem mestu je zato potrebno omeniti tudi določila Zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi.

Uredništvo