V Pivki smo se pogovarjali z Jano Gržinič, rojeno Pivčanko,  ki je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka kemije, zaposlena pa je kot vodja prodaje v ilirskobistriškem Lesonitu.

Med pogovorom nam je zaupala, da je po več kot dvajsetih letih sicer uspešnega dela v lesno-predelovalni industriji, v komercialno in dobičkonosno usmerjenem okolju, poklicno in osebnostno dozorela in čuti, da lahko več naredi za svojo skupnost, za občane, za skupno dobro.

Kandidatura za županjo Pivke ji tako predstavlja izziv v pravem času. Pa ne le zanjo osebno, temveč za celotno lokalno skupnost. Prepričana je namreč, da po petih mandatih sedanjega župana, med katerimi je zrasla cela generacija ljudi, občina Pivka potrebuje sveže ideje in nove obraze, in ne nazadnje je čas, da priložnost dobijo tudi ženske, saj je v 212 slovenskih občinah le 16 županj!

Po njenem mnenju Pivka nujno potrebuje gospodarski napredek, nove podjetniške in zaposlitvene priložnosti. Velike možnosti vidi predvsem v ponovnem zagonu lesnopredelovalne industrije, ki je v Pivki največ izgubila. Ta segment gospodarstva ji je dobro poznan, tudi v tujini. Poudari, da lahko, z dobro zastavljeno strategijo, v občino privabi močne vlagatelje. Na poslovnih potovanjih po Evropi in svetu je poleg poslovnih poznanstev pridobila vse potrebne izkušnje za pridobivanje poslov in vodenje pogajanj. Škoda se ji zdi, da občina do sedaj ni izkoristila možnosti podjetniških povezav s pobrateno občino Durach. O tem sem je tudi osebno prepričala, preko članstva v društvu Most in doma kjer že leta nudijo gostoljubje gostom iz Bavarske.

V občini po njenem mnenju manjka posluha za podjetnike, praktična pomoč in učinkovita podpora, ki bi morala biti v tem trenutku za Pivko eden pomembnejših prednostnih ciljev. Podjetniško zanimivo okolje bi lahko nazaj privabilo veliko mladih, ki po študiju ostajajo v mestih.

Poseben poudarek v svojem programu dala tudi podpori mladim družinam pri reševanju stanovanjskih težav, kjer je treba ponuditi različne vrtčevske programe. Kot mama in nekdanja dolgoletna članica sveta šole je dobro seznanjena s stanjem na šolskem področju, kjer je treba nujno izboljšati sodelovanje med šolo, starši in občino.

Čeprav je Pivka v zadnjih letih zelo spremenila svoj videz, ostaja veliko nedokončanih nalog, tudi infrastrukturnih projektov, ki so zelo pomembni z vidika varnosti občanov: obvoznica, nevarni cestni odseki, neobnovljeni mostovi … Tudi po vaseh čaka novega župana veliko izzivov, ki jih je spoznala kot članica vaške skupnosti Parje. Vse te izboljšave so nujne tudi za rast in razvoj zelenega turizma, ki lahko zaradi številnih naravnih danosti, ki žal niso dovolj domiselno izkoriščene, postane eden od paradnih konjev občine. Pri tem se nikakor ne sme pozabiti na možnost pridobivanja evropskih sredstev.

Veliko več pozornosti bi bilo treba posvetiti kakovostnemu preživljanju prostega časa za vse generacije, kar je zelo pomembno tudi v luči medgeneracijskega sodelovanja. Nedopustno je, da stadion v Pivki ostaja neizkoriščen, da športna igrišča samevajo. Omogočiti in podpirati želi vse vrste rekreativne vadbe, saj je s tem omogočeno zdravo življenje občanov, predvsem mladostnikov.

Na koncu še pove, da se rada udeležuje kulturnih dogodkov, je tudi članica zagorskega kulturnega društva. Ponosna je na našo kulturno in versko tradicijo, naš narod in slovenski jezik. Želi si, da bi se ljudje več družili. Znotraj posameznih vasi in v občini. Občani, ki se družijo, se bolje poznajo, so med seboj bolj solidarni in med njimi je manj konfliktov.

Rada ima ljudi in kot županja si bo prizadevala za občino, ki bo blizu ljudem, ki bo birokratsko enostavnejša, prijazna, cenejša. Delati želi v skladu z željami, idejami in potrebami ljudi.

Njen moto za volitve pa se glasi: “Želim si, da bi se Pivka z novim vetrom v jadrih razvijala hitreje in v korist prav vseh nas, Pivčanov!”

B.M.